• André van Dorresteijn, eerder dit jaar op zijn weiland aan de Peter van den Breemerweg.

    Archief BDUmedia/Hans Veltmeijer

Motie over verhuizing boer drijft oppositie en coalitie uiteen

SOEST De motie van de oppositie om het raadsbesluit uit 2013 uit te voeren en zo boer André van Dorresteijn groen licht te geven om naar de polder te verhuizen, heeft politiek Soest weer uit de verzoeningsmodus gebracht.

Hans Veltmeijer

Coalitie en oppositie stonden vorige week donderdagavond lijnrecht tegenover elkaar in de raadszaal. Het college, dat dit voorjaar aantrad, heeft van meet af aan verklaard niet mee te willen werken aan een verhuizing van Van Dorresteijn naar de beoogde plek.

SPEERPUNT Niet bouwen in de polder, is een speerpunt in het coalitieakkoord. Maar de oppositie vindt desondanks dat het amendement uit 2013 ('een democratisch besluit') moet worden uitgevoerd, als opdracht van de raad aan het college.

De motie van de zeven oppositiepartijen en onder aanvoering van het CDA werd uiteindelijk niet ingetrokken, ondanks herhaalde oproepen van de coalitie. Hij werd ook niet in stemming gebracht, want de indieners hadden al berekend dat er geen meerderheid voor hun voorstel zou zijn.

ONDERZOEK Door de motie aan te houden wil de oppositie toch de druk op de ketel houden. Het uitstel van de motie van de oppositie biedt het college (GGS, D66, VVD en ChristenUnie-SGP) ook de gelegenheid een onafhankelijk juridisch onderzoek uit te laten voeren naar de rechtsgeldigheid van het amendement uit 2013 waarbij de raad (met uitzondering van GGS) besloot mee te werken aan de verhuizing van Van Dorresteijn naar de polder aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg.

Lees er meer over de in de papieren editie van SoesterCourant.nl van deze week.