• Archief BDUmedia

Molenstraat gaat op de schop

SOEST De Molenstraat en omliggende straten gaan binnenkort op de schop. De verharding en de riolering van de Molenstraat, de Soesterengweg, de Molenweg en de St. Josephstraat in Soest zijn verouderd en aan vervanging toe. Ook is een deel van de beplanting verouderd en heeft een aantal bomen een matige kwaliteit. Daarom gaat de gemeente deze straten dit voorjaar nog opnieuw inrichten. 

Omdat de Molenstraat een woonstraat is, wordt de breedte van de rijweg versmald naar vijf meter. In het gedeelte van de Molenstraat tussen de Albert Cuyplaan en de Soesterengweg ontstaat hierdoor ruimte voor parkeren aan één zijde van de weg. In het gedeelte van de Molenstraat tussen de Soesterengweg en de St. Josephstraat ontstaat ook ruimte om de trottoirs aan beide zijden van de weg te verbreden. De rijwegbreedte van de overige straten wijzigt niet.

VERKEERSMAATREGELEN In beide delen van de Molenstraat komt een verkeersdrempel, maar de beide plateaus op de kruispunten blijven wel behouden. De versmalling van de rijweg naar vijf meter heeft volgens de gemeente een snelheidsremmende werking die de verkeersveiligheid moet mede moet vergroten.  

WALNOOTBOMEN De verouderde beplanting wordt vervangen door wintergroene heesters en rozen. De slechte bomen worden vervangen door nieuwe walnootbomen en in een aantal gevallen wordt de nieuwe boom op een aantal meters van de oude locatie geplant. De trottoirs, parkeervakken, inritten, rijweg, plateau's en drempels worden bestraat met nieuwe stenen en tegels.

RIOLERING In de Molenstraat ligt nu een gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat regenwater en vuil water via één buis worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. Het nadeel hiervan is dat veel schoon regenwater naar de zuivering gaat en dat is niet nodig. Daarom wordt de verharding (straat en stoep) van de riolering afgekoppeld. Het regenwater dat op de verharding valt, gaat niet naar het riool, maar wordt plaatselijk in infiltratiekratten onder de grond opgevangen en zakt daarna in de bodem. Zo wordt de riolering minder belast. Bij extreme of langdurige buien wordt overtollig regenwater afgevoerd naar wadi's.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van week 14 tot en met week 44 dit jaar. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 9 fases. De uitvoering van de eerste fase start maandag 15 april. De laatste fase wordt naar verwachting half november afgerond.

FASE 1 Van half april tot eind april zijn er werkzaamheden in de St. Josephstraat (zuidzijde). De garages en huizen aan de St. Josephstraat zijn na het opbreken van de straat niet bereikbaar voor auto's. Zolang de straat is opengebroken, is deze afgesloten voor auto's. De huizen blijven wel bereikbaar voor voetgangers.

FASE 2 Van half april tot half mei zijn er werkzaamheden in de St. Josephstraat (noordzijde). De garages en huizen aan de St. Josephstraat zijn na het opbreken van de straat niet bereikbaar voor auto's. Zolang de straat is opengebroken, is deze afgesloten voor auto's. De huizen blijven wel bereikbaar voor voetgangers.