• Johan van Beek

Molenschot en Smitsplein vuurwerkvrij

SOEST Het gebied rond woonzorgcentrum Molenschot en het Smitsplein en omgeving worden - net als twee jaar geleden - vuurwerkvrije zones. Vorig jaar gold alleen op het Smitsplein een vuurwerkverbod.

Bewoners die zelf hun straat, pleintje of buurt vuurwerkvrij mogen verklaren? Den Haag gaat dat dit jaar bij wijze van proef invoeren. De pilot heeft de belangstelling van burgemeester Rob Metz gewekt. Hij is er pas onlangs achter gekomen, te laat om zo'n proef nu ook al voor Soest en Soesterberg in overweging te nemen. ,,Maar na de jaarwisseling zal ik mijn Haagse collega vragen wat de ervaringen zijn en dan zal ik bekijken of we volgend jaar ook zoiets in Soest kunnen invoeren."

Een vuurwerkvrije zone met een breed maatschappelijk draagvlak heeft op papier een grotere kans van slagen dan een opgelegd vuurwerkverbod in een bepaald gebied. Dat laatste bleek vorig jaar toen uitgerekend in de vuurwerkvrije zone in het Smitsveen de grootste overlast ontstond.

OPGEBLAZEN De ellende in het Smitsveen begon al ruim 24 uur voor de overgang van 2016 naar 2017. Toen werd de mobiele camera naast de sportzaal met zwaar vuurwerk opgeblazen (schade: 6500 euro). Daarmee kregen kwaadwillenden nog meer vrij spel.

Burgemeester Rob Metz had bewust aangekondigd dat er geen extra toezicht van BOA's en politie in de vuurwerkvrije zone zou zijn. Een jaar eerder was dat er wel, maar dat had toen volgens hem een averechts effect. Uiteindelijk moesten tijdens de laatste oud en nieuw toch veel agenten naar het Smitsveen, omdat er problemen waren en veel overlast door onder andere vuurwerk. Daar werden zij belaagd door een grote groep jongeren. Een politiewagen werd vernield.

BEPERKINGEN Toch wijst burgemeester Metz de Smitsweg (tussen de Weegbreestraat en de Veenbesstraat) wederom als vuurwerkvrije zone, net als dit keer het gebied rond Molenschot. Hij is zich bewust van de beperkingen die er zijn op het gebied van handhaving ,,Het wel of niet kunnen handhaven is geen reden om geen beroep te doen op de samenleving. De bedoeling is om in deze gebieden geen overlast te veroorzaken."

PLEZIER Dat er vuurwerk wordt afgestoken in Soest, begrijpt Metz ook wel. ,,Veel mensen hebben er plezier in. Ik vind vuurwerk afsteken zelf ook nog leuk en ik doe het nog steeds graag. Het is maar een kleine groep die het buiten de toegestane uren doet. Maar los van de lol heb je natuurlijk een geweldige milieubelasting door het vuurwerk, zeker op een mistige avond."

VUURWERKSHOW Een algeheel vuurwerkverbod en in plaats daarvan een centrale vuurwerkshow ziet Metz niet zitten. ,,Ik vraag me af waarom je daar als overheid moet instappen. En voordat je iedereen op zo'n centrale plaats hebt." Metz doet een beroep op het gezonde verstand van de burgers. ,,Denk aan mens en dier. Koop in ieder geval gewoon legaal vuurwerk. Als je dat doet, en je gaat er verantwoordelijk mee om, kan er niet zo gauw wat gebeuren als wanneer je illegaal vuurwerk afsteekt."

ZONDAG Omdat oudejaarsdag op zondag valt, mag er die dag geen vuurwerk worden verkocht, wel op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december.

SCHADE Overigens viel er rond de laatste jaarwisseling niet alleen in het Smitsveen vuurwerkschade te betreuren. Er werden verspreid door Soest zeker vijftig prullenbakken en een onbekend aantal putdeksels (deels) opgeblazen. De brandweer rukte zeven keer uit voor branden in onder meer een gebouw. Twee auto's gingen in vlammen op. Dat had niets met vuurwerk te maken. In beide gevallen had iemand het vuur bij de auto's (op de Rubenslaan in de Eng en het Claroenstekerpad in Overhees) aangestoken. Bij één van de wagens stond nog de jerrycan, waarin de dader benzine had vervoerd om brand te kunnen stichten.