• Gemeente Soest

Meer dan 2,5 miljoen euro voor diverse fietsroutes

SOEST Meer mensen op de fiets en minder stilstaande auto's op de wegen in Soest; daar wil het college mee aan de slag. ,,Een groot aantal maatregelen voor een betere doorstroming en een uitgebreid fietsplan gaan hieraan bijdragen. Bewoners, bedrijven en belangenorganisaties mogen op de plannen reageren meldt het college. De raad neemt daarna in juli een besluit.

Wethouder Nermina Kundic: ,,Fietsen is natuurlijk heel goed voor zowel de gezondheid als het milieu. Daarom namen we al in ons coalitieakkoord op dat we graag meer mensen op de fiets zien in Soest. Nu ligt er een mooi regionaal fietsplan met zes projecten die hieraan kunnen bijdragen. En daar ben ik heel trots op."

Vooral op afstanden tot 15 kilometer liggen er volgens de gemeente kansen om het fietsgebruik te stimuleren. Met de opkomst van de elektrische fiets neemt deze afstand zelfs toe. Voor deze groep fietsers is het belangrijk dat er goede fietsroutes zijn. Niet alleen in de plaatsen maar ook tussen gemeenten in de regio. Daarom werkt Soest met dit plan aan de verbindingen met Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

ZES PROJECTEN Het college wil 2.630.000 euro investeren in nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verdeeld over zes projecten.

Een half miljoen is beschikbaar voor het fietspad Koningsweg Soest (N221) – Hilversumsestraatweg (N415) (route A op de foto). Hier komt een nieuw drie meter breed fietspad in betonverharding. In overleg met de grondeigenaren heeft de gemeente een voorkeurstracé bepaald.

Er is 148.000 euro beschikbaar voor gratis fietskluizen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid (locatie C op de afbeelding). Het gaat om zestien kluizen bij station Soest-Zuid waarin fietsers hun fiets kunnen stallen met een OV-chipkaart. De eerste 24 uur is dat gratis. Dat blijft zo tot en met 2023. Daarna evalueert de gemeente de resultaten.

Een directe fietsverbinding Soest-Soesterberg moet 1.055.000 euro kosten (route E). Ze verbreden het bestaande fietspad langs het Soester Hoogt, leggen een fietspad langs de Verlengde Paltzerweg tot de nieuwe toegang naar Park Vliegbasis en maken een nieuwe fietsroute over het Park Vliegbasis, rekening houdend met de natuurwaarden in dit gebied. Het fietspad sluit aan bij de Pleisterplaats op Soesterberg-Noord. De centrale noord-zuid as over de vliegbasis vormt straks de spil in een nieuw fietsnetwerk tussen Soest, Soesterberg, Zeist en Den Dolder.

Fietspad Peter van den Breemerweg Soest naar de Middelhoefseweg Amersfoort kost 480.000 euro (B op de afbeelding). Een nieuw drie meter breed fietspad in betonverharding. In overleg met de drie grondeigenaren is een voorkeurstracé bepaald. Dat tracé ligt direct aan de zuidzijde van de spoorlijn Amersfoort-Hilversum. Het gaat zoveel mogelijk over bestaande paden en wegen.

Twee ton gaat naar een snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort. Een directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder kost 250.000 euro (F). Een nieuw fietspad over het Park Vliegbasis tussen de fietsverbinding Soest-Soesterberg, het Nationaal Militair Museum en de Verlengde Paltzerweg. Daarnaast realiseren ze op het gedeelte van de Verlengde Paltzerweg tussen het Nationaal Militair Museum en de Paltzerweg een fietsstraat in beton. We combineren dit met groot onderhoud. Daarmee verbeteren we het comfort en verkeersveiligheid op deze fietsroute en vullen we het fietsnetwerk aan met een aantrekkelijke schakel.

DOORSTROMING Het college heeft naar eigen zeggen ook verschillende plannen om het verkeer beter te laten doorstromen in Soest. ,,Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto's niet onnodig lang stilstaan binnen het dorp, naast de huizen waar we wonen."

Door middel van zogenaamd incidentmanagement wil de gemeente daarnaast minder verkeershinder bij ongevallen en onverwachte stremmingen op de N221 in Soest. De gemeente kan bij een ongeval of pech sneller een omleiding instellen of een berger laten rijden, wat de doorstroming bevordert.

DOORSTROMING Het college stelt voor om een afslagvak te maken van de Stadhouderslaan naar de Korte Brinkweg. Files nemen daarmee af en het wordt sneller om via de Van Weedestraat te rijden. Veel doorgaande automobilisten maken nu een keuze tussen de Van Weedestraat en de Korte Brinkweg. Een afslagvak verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de winkelpromenade Soestdijk, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid op de Korte en Lange Brinkweg. 

Tot slot komen er bushaltes langs de Koningsweg voor de succesvolle spitsbus naar Utrecht Science Park. De bus rijdt straks een kortere route en stopt dichter bij de wijk Overhees.