• Jan van Steendelaar
  • Jan van Steendelaar
  • Jan van Steendelaar

Meedenken over nieuwe toekomst Casino

SOESTERBERG Of het ooit nog weer gebruikt zal worden als locatie voor beëdigingen, conferenties, concerten, speelfilms en zelfs fancy fairs en tombola's zoals in de periode dat het nog Soldatenheim voor Duitse soldaten en na de oorlog garnizoensontspanningszaal voor Nederlandse militairen was, is nog niet zeker. De enige zekerheid is dat het voormalige Officierscasino aan de Kampweg in Soesterberg blijft bestaan, al is het alleen maar omdat het een rijksmonument is.

Wethouder Janne Pijnenborg heette woensdagavond bezoekers welkom die interesse hadden in met name de toekomst van het gebouw. Zij konden meedoen aan rondleidingen met als thema Verleden, Heden en Toekomst. Zij konden ook hun ideeën kenbaar maken voor de toekomst van ,,het statige, voor Soesterberg bijzondere gebouw met de schitterende zaal'', zoals ze zei. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het gebouw nu te koop gezet. Voor de koper is een Nota van uitgangspunten opgesteld, ,,waarin we niet zijn uitgegaan van de beperkingen maar van de mogelijkheden die er zijn'', aldus de wethouder.

Op het terrein is aanvullende woningbouw mogelijk, eventueel in een combinatie van wonen, zorg en dienstverlening. De woningen sluiten dan aan bij het woningbouwplan Noorduyn waarvan vorige week de realisering is begonnen. Verder zijn maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn mogelijk, evenals bedrijfsonroerend goed en kantoren.

Detailhandel is niet mogelijk. Restaurants en cafés zijn in principe niet wenselijk, maar bij aantoonbare behoefte wel mogelijk. Voor hotel en vrije tijd functies is er geen strikt locatiebeleid, maar overtuigende voorstellen hiervoor kunnen in overweging worden genomen. Uitgangspunt is ten slotte ook dat parkeren op eigen terrein noodzakelijk is.

SCHOOLVOORBEELD Het Casino is één van de schaarse overgebleven monumenten die de bezetter in Nederland heeft achtergelaten en een schoolvoorbeeld van de destijds gangbare nazi-bouwstijl van het Duitse traditionalisme. Na de bevrijding hebben, nadat eerst de hakenkruisen en andere nazi-tekens waren verwijderd, Canadezen het gebouw een tijdje gebruikt. Nadat zij waren vertrokken, kreeg het leegstaande gebouw in september 1945 een nieuwe bestemming als KLM-internaat. In 1947 kwam het in gebruik bij de Vliegmedische Dienst. Deze verhuisde in 1953 naar een nieuw gebouw aan de Kampweg.

Het Casino werd toen legeringsgebouw voor luchtmachtofficieren van de vliegbasis Soesterberg. Die was al snel ontoereikend, waarna al in hetzelfde jaar de noordwestelijke vleugel en in 1982-'83 ernaast een geheel nieuw legeringsgebouw werd gerealiseerd. Na de sluiting van de vliegbasis Soesterberg in 2008 werd het gebouw in vergelijking met de jaren ervoor enkel nog incidenteel gebruikt. Nu breekt er een nieuwe toekomst aan voor het Casino.

PROPAGANDA Als dat een toekomst op cultureel gebied is, zal er zeker geen ruimte zijn voor propagandafilms, en lezingen en toespraken met een sterk propagandistisch karakter zoals in de Tweede Wereldoorlog. De sprekers van toen verhaalden over hun altijd positieve ervaringen aan de frontlijn. Ook Nazi-wetenschappers deden hun zegje en bespreken thema's als de zin van de Russische veldtocht. Dit soort bijeenkomsten stond altijd bol van politieke indoctrinatie met als doel de Duitse militair de 'juiste' ideologische kijk op de gang van zaken in te prenten.