• Het gebied aan de Dalweg, rond het gemeentehuis, dat de nieuwe coalitie opnieuw wil gaan ontwikkelen met onder meer een (nieuwe) sporthal.

    Jaap van den Broek

Masterplan met lange adem

SOEST Fractievoorzitter Jan Paauw van GGS vertelt dat de bouw van een nieuwe sporthal aan de Dalweg prioriteit heeft maar dat de oplevering hiervan 'zeker nog drie jaar gaat duren'. De andere onderdelen van het plan moeten rekenen op een nog veel langere adem. Het min of meer leegstaande politiebureau bijvoorbeeld. Dat staat te koop sinds de regionalisering van de politie. De politie opereert nu onder meer vanuit Baarn en Amersfoort. Momenteel worden wat ruimtes in het gebouw gehuurd door de gemeente om er ambtenaren in onder te brengen.

Hans Veltmeijer

De coalitie denkt ook aan 'de omvorming tot een huis van de samenleving' met betrekking tot het gebied rond het gemeentehuis en het politiebureau. Hierbij zou ook het gemeentehuis verbouwd worden en functies worden samengevoegd die nu in het Willaert-gebouw in Overhees plaatsvinden. Met name bibliotheek en theater. "We zouden het theater bijvoorbeeld kunnen combineren met de raadszaal", zegt Paauw. Het meer naar het centrum toetrekken van de voorzieningen kan volgens de coalitie een stimulerende werking hebben op die voorzieningen.

NIEUWE WONINGEN In Overhees komt dan weer ruimte voor nieuwe woningen, vooral voor ouderen als het aan de coalitie ligt. Ook het gebied rond het verdwijnende zorgcentrum Groot Engendaal wordt herontwikkeld. Voordat alle plannen volledig worden uitgevoerd zijn we wel vijftien jaar verder, schat Paauw. Aukje Treep is de klus op het lijf geschreven, vindt hij. "Zij moet dit samen met de inwoners gaan optuigen. Want we zijn ook voor bestuurlijke vernieuwing. We willen de Soesters eerder betrekken bij plannen, ze niet meer ermee overvallen in de eindfase. Daarna gaan alle plannen natuurlijk terug naar de raad ter goedkeuring."

OPPOSITIE KRITISCH De oppositie reageert kritisch. Rosan Coppes van GroenLinks is bang dat de prioriteit op de ontwikkeling van het Dalweggebied ten koste gaat van de zorg. Bovendien vindt zij 'de samenhang zoek' in de voorlopige Dalwegplannen. Fractievoorzitter Ad Witlox van de PvdA noemde de plannen aanvankelijk 'megalomaan'. Maar dan heeft hij het over de ideeën voor 'het huis van de samenleving' waarbij bibliotheek, theater en gemeentehuis zouden samenkomen. "Wat ons betreft moet de nadruk liggen op woningbouw en niet op een grootschalig cultuurcentrum ", licht hij toe. "Dat laatste kan megalomaan worden als je iemand de vrije hand geeft."

Op vier locaties ziet hij ruimte komen voor sociale woningbouw: Groot Engendaal, Beukendal, Overhees (Orlando en Willaert) en de plek van de huidige polikliniek Meander aan de Dalweg. De coalitie wil ook bouwen, maar Witlox legt de prioriteit bij een andere doelgroep. "Rond de Dalweg vinden wij met name voor starters geschikt. We moeten zorgen dat onze jongeren niet naar Amersfoort hoeven te verhuizen."