• Eempers
  • Eempers
  • Eempers
  • Eempers

Mars voor behoud Oude Tempel

SOESTERBERG Zo'n tweehonderd tegenstanders van de voorgenomen woningbouw in het bosgebied De Oude Tempel volgden zaterdag in het begin van de route naar Kamp van Zeist de witte linten die aan de bomen waren gehangen. Het was een symbolisch protest tegen elke vorm van bebouwing in het gebied. In de mars naar het voormalige militaire Kamp werden spandoeken meegedragen met teksten als ,,Alleen een oen kapt nu nog groen', ,Ont-bos ons niet' en ,Behoud groene long, CO2 reductie'.

Jan van Steendelaar

Hoewel op basis van de ruim 1.250 handtekeningen die de organisatoren in Soesterberg hadden opgehaald op een grotere opkomst was gerekend, viel die achteraf nog mee, in aanmerking genomen dat het weer was voor een paraplu. De protestmars begon bij De Open Ankh, waar marsleider Gerard Derksen het startsein gaf en achter de trekkertram de groep wandelaars aanvoerde. Via de Oude Tempellaan, de Kamerlingh Onneslaan en de Kampweg liep men naar Kamp van Zeist waar de organisatie de deelnemers bedankte.

Al bij de start waren de ruim 1.250 handtekeningen overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Maasdam, die in haar portefeuille Hart van de Heuvelrug, Landelijk gebied, Natuur, Omgevingsvisie en Transformatieopgaven heeft. Die handtekeningen staan voor een pleidooi om niet De Oude Tempel maar Kamp van Zeist als woningbouwlocatie te bestemmen. Volgens de actievoerder kan daardoor voor miljoenen aan belastinggeld worden bespaard omdat alle infrastructuur er al aanwezig is.

Volgens initiatiefnemer Rob de Kuijer zijn degenen die hun handtekening hebben gezet niet tegen woningbouw in Soesterberg, maar wel op de plek die de gemeente daarvoor het aangewezen. De Oude Tempel moet behouden blijven, vinden ze, ook al omdat naar hun mening Kamp van Zeist een goed alternatief is. Overigens is niet iedereen het met de bouwplannen eens. ,,Er worden bomen gekapt voor huizen die de inwoners van Soesterberg zelf niet kunnen betalen," zegt een van de deelnemers. 

Een ander vindt het de omgekeerde wereld dat enerzijds woningbouw ten koste gaat van natuur in De Oude Tempel, terwijl anderzijds de bebouwingen op Kamp van Zeist plaats moeten maken voor natuur.     

Intussen heeft de gemeente besloten het bosgebied achter de gebouwen op het landgoed voor een deel weer open te stellen voor wandelaars. Het was vorig jaar gesloten in verband met de noodzakelijke verplaatsing van de twee dassen die er zouden verblijven. Eén das werd al direct ge vangen, de tweede heeft zich tot nu toe nog niet laten vangen. Overigens vertelde een van de deelnemers aan de protestmars dat er gezien de sporen die hij gevonden heeft sprake moet zijn van meer dan een enkele das.

Omdat in deze periode dassen niet verplaatst mogen worden, heeft de gemeente het gebied weer vrijgegeven. Naar verwachting aan het begin van de zomer  wordt een groter deel van het bosgebied bij Oude Tempel afgesloten voor publiek. Dan gaat de zoektocht naar nog niet gevangen da verder, samen met de Das en Boom, die spreekt van ,,een moeizaam project met veel weerstand bij omwonenden."