• Het 'dorpshuis' (links) grenst aan het schoolplein van de Carolusschool.

    Eempers
  • De maandelijkse Lego-middag is een van de vele activiteiten die plaatsvinden in De Linde.

    Eempers

Op zoek naar nieuwe locatie dorpshuis Soesterberg

SOESTERBERG De gemeente en het stichtingsbestuur van dorpshuis De Linde werken samen aan een nieuwe plek voor de activiteiten die nu nog in De Linde gehouden worden. Omdat de naastgelegen rooms-katholieke Carolusschool dringend behoefte heeft aan ruimte, is de meest praktische oplossing voor de school om gebruik te gaan maken van de ruimte in De Linde, een voormalig kinderdagverblijf dat grenst aan het schoolplein.

Jan van Steendelaar

Verschillende factoren leidden ertoe dat de gemeente en het stichtingsbestuur een andere locatie zoeken voor de activiteiten in het dorp. Vrijwilligers van de stichting hebben zich enorm ingezet om in het voormalig kinderdagverblijf aan de Chr. Huijgenslaan een bloeiend sociaal-cultureel centrum neer te zetten. Ze hebben echter te maken met problemen, zoals de huidige locatie die voor het doel niet de meest geschikte is, aldus de gemeente. Het stichtingsbestuur was ook al tot deze conclusie gekomen op basis van de ervaringen.

Verder is en sprake van en de beperkingen door de exploitatieafspraken. De afspraak met het gemeentebestuur om de exploitatie in drie jaar tijd kostendekkend krijgen, wordt niet gehaald. Er zijn echter activiteiten die niet zonder subsidie kunnen. Zonder nieuwe afspraken over verdergaande subsidie om activiteiten laagdrempelig te houden, kan dorpshuis De Linde niet voortbestaan, liet voorzitter Paul Klein al in zijn nieuwjaarstoespraak weten.

Daar komt de behoefte van de Carolusschool aan uitbreiding bij. Die kan gevonden worden in De Linde. De gemeente en het schoolbestuur zijn in overleg over de  invulling.

BEHOUD De bibliotheek blijft voorlopig met dezelfde openingstijden in het gebouw De Linde. De gemeente zet zich samen met de stichting maximaal in voor het behoud van alle andere activiteiten die er nu plaatsvinden. Dit kan inhouden dat een deel ervan in De Linde blijft, dat enkele activiteiten naar een andere locatie gaan dan wel dat alle activiteiten naar een andere tijdelijke locatie verhuizen. Bij de inzet voor behoud van de activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden worden ook andere sociaal maatschappelijke organisaties als Idea, Balans en de SWOS betrokken. Stichting De Linde bespreekt dit woensdagavond met de vrijwilligers.

ADVIESBUREAU De gemeente huurt een adviesbureau in dat De Linde en andere organisaties ondersteunt bij het onderzoek naar hoe sociaal culturele activiteiten in Soesterberg het best georganiseerd en gehuisvest kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de groei van het dorp betekent voor de sociaal culturele voorziening en welke ondersteuning vanuit de gemeente passend is. Diverse locaties worden onderzocht zoals de plint van het in aanbouw zijnde gebouw Den Bergh in het nieuwe dorpshart.

BETROKKENHEID De bestuursleden van de Stichting De Linde die in hun vrije tijd de voorziening runnen, zijn in gesprek met de gemeente over hun rol als de activiteiten naar een andere locatie gaan, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De bestuursleden staan, vanuit grote betrokkenheid bij het dorp en zijn bewoners, voor hun concept waarbij ze de activiteiten zoveel mogelijk samen willen brengen op één plek: een onderdak met een hart. Het college heeft grote waardering voor hun inzet en betrokkenheid en hoopt van harte dat ze hun kennis en ervaring in willen blijven zetten.