• Eempers
  • Eempers
  • Eempers

Mieke Veken voelt zich tijdens afscheid 'wiebelig en jankerig'

SOESTERBERG Het Ontmoetingscentrum Soesterberg staat voor de moeilijke opgave om te bezuinigen. Die taakstelling heeft de gemeente de Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) opgelegd, waarvan het centrum onderdeel is. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat we er in samenwerking met de welzijnsstichting Balans die er ook bij betrokken is goed uit gaan komen als we gaan samenwerken."

Jan van Steendelaar

Dit zei wethouder Liesa van Aalst vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van het ontmoetingscentrum, voorheen De Drie Eiken. In aanwezigheid van burgemeester Rob Metz en de wethouders Liesa van Aalst en Harrie Dijkhuizen werd afscheid genomen van sociaal werker Mieke Veken en kennis gemaakt met haar opvolger, Dolores van Enkhuijzen.

De wethouder bedankte Mieke Veken ,,voor de gastvrije, aangename en gezellige  plek die je hier sinds 2014 zoveel mensen geboden hebt. Je stond ervoor open om van alles te ondernemen." Zij vroeg aandacht voor dementie en eenzaamheid en kondigde aan dat geprobeerd wordt zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen die zich voor hen inzetten. ,,Dat wil de gemeente graag  faciliteren." Zij besloot met het aanbieden van een presentje aan Mieke Veken.

Wim de Kam vestigde als bestuursvoorzitter van de SWOS onder meer de aandacht op het thema De mensvriendelijke samenleving en daarmee verbonden de toewijding van hulpverleners in brede zin, bijvoorbeeld voor  mensen met fysieke ongemakken of die zich eenzaam voelen. ,,Onder die hulpverlening, die dienstverlening, hoort ook dit centrum."

Namens het SWOS-bestuur bedankte hij Mieke Veken  voor het werk dat  zij heeft verricht. ,,Het talent van gastvrouw zit in je genen. Dat heb je laten zien  en daar zijn we je dankbaar voor." De Kam stelde dat Soesterberg sterk aan het veranderen is en dat zal de komende jaren niet minder worden. ,,Dat zal ook voor deze omgeving gelden en het is van belang dat daar waar ouderen in het geding zijn en veranderingen plaatsvinden dat met de nodige zorg gebeurt. Wat niet zal veranderen, ook al komen er misschien technologische middelen en wat dies meer zij, zijn de zorg en inzet van de vrijwilligers voor de medemens." Hij sprak de wens uit ,,dat iedereen  het welzijn dat door die bereidheid ontstaat mag ervaren."

Idelette Sleurink, directeur van de SWOS zei onder meer: ,,Mieke gaan missen is niet mis. Met haar hadden we een lot uit de loterij. Sinds haar komst is er veel veranderd, bijvoorbeeld dat de vrijwilligers meer een team zijn geworden." Zij constateerde dat Mieke Veken haar werkervaring in jeugdwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en in ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers ten volle heeft benut in het ontmoetingscentrum. Zij bood als dank bloemen aan.

Mieke Veken zei in haar afscheidswoord zich ,,wiebelig en jankerig" te voelen.  ,,Het is moeilijk om afstand te nemen te nemen van de reuring hier." Zij bedankte de vrijwilligers, bezoekers en iedereen met wie zij heeft samengewerkt, ,,want in m'n eentje had ik dit nooit kunnen doen."

Haar opvolger Dolores van Enkhuijzen zei te hopen ,,jongeren uit Soesterberg te kunnen aantrekken die vrijwilliger willen worden of als bezoeker willen komen".