• Gemeente Soest
  • Gemeente Soest
  • Gemeente Soest

Leerlingen maken vlogs voor omgevingsvisie gemeente Soest

SOESTERBERG Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Carolusschool in Soesterberg en de leerlingen uit de klassen 2VWOx en 3VWOx van het Griftland College uit Soest werken in hun les mee aan de omgevingsvisie van de gemeente Soest. Ruben de Goede, projectleider Omgevingsvisie, en communicatieadviseur Marijke Bokdam van de gemeente Soest hebben hiervoor een les gegeven op beide scholen over de Omgevingswet. 

Er werd onder meer aan leerlingen gevraagd wat ze wel of niet leuk vonden aan hun woonplaats. Daarnaast gaan achtstegroepers van de Carolusschool een vlog maken van een plek in Soesterberg die ze wel of juist niet goed vinden. Vervolgens leggen ze ook uit waarom ze dat vinden en wat er volgens hen op de plek moet gebeuren.

Bij het Griftland College is de les onderdeel van het vak aardrijkskunde. Docent Arjen van Harskamp begeleidt de les voor zijn klas 2VWOx. Ook deze leerlingen gaan een video of vlog maken, maar dan in Soest. Deze video's zullen ook becijferd worden. 

INPUT Op woensdag 11 december zal wethouder Aukje Treep de video's van de leerlingen bekijken. De vlogs en video's van de leerlingen dienen als input voor de 'ophaalfase' van de omgevingsvisie, die antwoord moet geven op de vraag: hoe zien Soest en Soesterberg er in de toekomst uit?

475 inwoners uit Soest en Soesterberg gaven eerder al hun mening bij de camper van de omgevingsvisie. Ook stakeholders, belangenbehartigers en overige partijen zijn al geïnterviewd over hun visie op Soest en Soesterberg.