• De winnaars van de Engtuin, v.l.n.r. Rob Kragt, Alexandra Tom, Daan, Pieter en Anneke Kuijer. Bert Alkema ontbreekt op de foto.

    Ton Paauw

Harry Witte Prijs voor werkgroep de Engtuin

SOEST ,,Nooit kunnen denken dat ik nog eens de Harry Witte Prijs zou winnen." Pieter Kuijer zei het met een grote grijns op zijn gezicht. In het verleden vocht hij geregeld een politiek robbertje met de initiator, oprichter en politiek leider van Gemeentebelangen Groen Soest.

Johan van Beek

Een voorbeeld: een windturbine op het erf van Kuijer in de Eempolder. Het was op plaatselijk niveau (tegen de wil van Witte) al goedgekeurd, maar na een bezwaar van de Vereniging Vrij Polderland stak de Raad van State er - na er zelf te hebben gekeken - een stokje voor. In het stemhokje zal Kuijer wel nooit het vakje van Witte hebben ingekleurd, maar Kuijer mocht vrijdagavond wel een prijs in ontvangst nemen, die is vernoemd naar de man die van 1990 tot begin 2018 afwisselend raadslid en wethouder was, maar in zijn hart en doen en laten vooral altijd een actievoerder bleef.

Na Witte's afscheid van de politieke arena riep GGS een (tweejaarlijkse) prijs in het leven voor (actie)groepen die iets in Soest bewerkstelligen. In de molenaarskamer van De Windhond kreeg werkgroep De Engtuin de eerste toegekend: een geldbedrag en een kunstwerk, vervaardig door Ton Paauw.

BETROKKENHEID In korte tijd mobiliseerde de Engtuin, geheel op eigen initiatief, een grote groep Soesters die wilden doneren aan het planten van bloemen op de randen van de Eng. De voordelen daarvan zijn legio: betrokkenheid, een extra fraaie aanblik voor mensen die over de Eng wandelen of fietsen, een grotere biodiversiteit, stimulering van akkervogels, bijen, vlinders, hommels en insecten. In deze tijd van het jaar worden er wintergroenten verbouwd.
Harry Witte roemde Kuijer en de andere initiatiefnemers Rob Kragt, Alexandra Tom, Bert Alkema Daan en Anneke Kuijer vooral ook voor het feit dat ze zelf aan de slag zijn gegaan, zonder dat iemand anders hen ertoe zette of dat de gemeente een ondersteunende rol speelde.

SOCIALE CONTROLE Kuijer zei dat hij en de anderen zeker van plan zijn om de bloemetjes ook dit jaar weer buiten te zetten. Hij hoopt ook dat de bloementuinen de sociale controle vergroten. Volgens hem lopen de honden op de Eng gewoon los op de akkers en draven er ook wel eens paarden. Dat is niet de bedoeling. ,,Zet er bordjes neer met een korte beschrijving en dat honden aangelijnd moeten zijn", opperde Kuijer in de richting van GGS-wethouder Aukje Treep.

WAARDERING Comité Fietsvrienden Pijnenburg, Werkgroep Slangenbosje en Vogelopvang Soest grepen naast de Harry Witte Prijs. Maar uit de nominatie voor deze organisaties blijkt volgens fractievoorzitter Jan Paauw dat GGS veel waardering en respect voor het werk van de medewerkers en vrijwilligers heeft. Dat bevestigde wethouder Treep: ,,Het liefst zou ik de OZB met nog een procent extra verhogen, zodat we als gemeente jullie meer zouden kunnen ondersteunen." Maar die opmerking moet vooral symbolisch worden opgevat.