• Eempers

Discussie over verhouding Soesterberg en gemeente

SOESTERBERG Burgemeester en wethouders delen de zorg die er is bij de gemeenteraadsfractie van Partij Ons Soesterberg (POS) over de relatief lage waardering van de inwoners van Soesterberg die blijkt uit de resultaten van de enquête 'Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt?'

Deze lage waardering van Soesterberg is overigens niet nieuw. Ook vorige peilingen lieten dit beeld zien. ,,Helaas moeten we constateren, dat we er niet in slagen de trend te keren, ondanks de jarenlange inspanningen van de kant van de gemeente, is de reactie van het college. Het ziet geen kant-en-klare of voor de hand liggende oplossingen. Het stelt zich open voor nieuwe ideeën, suggesties, een andere aanpak. ,,Dit betekent naar ons idee dat we nu moeten kiezen voor een gedegen, gezamenlijke en multidisciplinaire benadering." Daarom stellen burgemeester en wethouders een bijeenkomst met de raad voor om hierover nader van gedachten te wisselen.