• In De Werkplaats werden afgelopen jaar ook fietsreparatie-cursussen gegeven.

    Stichting Balans

De Werkplaats open voor heel Soest

SOEST In februari 2019 werd door Stichting Balans De Werkplaats geopend in het multifunctionele gebouw De Plantage. In deze klusruimte met gereedschap, werkbanken en apparaten worden technieklessen gegeven aan kinderen en kunnen buurtbewoners tijdens inloopmomenten aan de slag met klussen waar ze thuis geen ruimte of gereedschap voor hebben. Na de coronacrisis kunnen niet alleen Smitsveners, maar alle Soesters er terecht.

Astrid van den Hoek

De gemeente is één van de partijen die De Werkplaats mede mogelijk maakt. Het project krijgt van de gemeente 14.500 euro subsidie voor het eerste half jaar van 2020. Een investering in de wijk Smitsveen, om de levendigheid en voorzieningen voor de bewoners te verbeteren. ,,We weten dat we bijdragen aan iets moois in deze wijk", zegt Ed de Natris die als vrijwilliger van Balans de technieklessen voor de jeugd op dinsdag en donderdag begeleid.

,,Als het in een andere wijk was, had ik het ook gedaan hoor. Want de combinatie techniek en kinderen vind ik nou eenmaal leuk. Maar ik vind het ook mooi om het juist hier te doen, dat we de kinderen tijdens dit project extra aandacht kunnen geven. Prachtig om te zien hoe ze groeien, zichzelf verbazen."
Het techniekproject trok vorig jaar tussen in een halfjaar 56 kinderen, de meesten tussen de 7 en 12 jaar. ,,Meestal zijn er zo'n tien tot veertien kinderen per les", vertelt vrijwilliger Jaap Kolbrink. ,,Voor de kinderen uit de wijk is het een extra aanbod. Sporten is vaak duur en zo hoeven ze niet rond te hangen op straat."
Hoewel De Werkplaats in eerste instantie voor bewoners van Smitsveen is bedoeld, merken De Natris en Kolbrink dat er ook een wijkoverstijgende uitwerking is. Kolbrink: ,,Kinderen nemen vriendjes en vriendinnetjes mee, de scholen in Smitsveen brengen de technieklessen onder de aandacht bij hun leerlingen die soms ook buiten de wijk wonen en er komen particulieren spontaan materiaal brengen dat we kunnen gebruiken. Verder heeft er tussen maart en juli 2019 een jongere vanuit het praktijkonderwijs op dinsdagmiddagen stage gelopen en hebben we facilitaire ondersteuning geboden aan deelnemers van het Huttenbouwdorp."

INLOOP Balans wil De Werkplaats nu nog meer iets van heel Soest gaan maken. De lessen Jeugd & Techniek lopen goed, maar sommige andere activiteiten minder. Zo wordt er volgens Balans nog weinig gebruik gemaakt van de inloopmomenten waarop mensen uit de wijk De Werkplaats kunnen gebruiken voor klusjes en projecten waar ze thuis niet mee uit de voeten kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied van elektra, fietsreparatie of houtbewerking. ,,Er is in De Werkplaats allerlei gereedschap aanwezig, je zit thuis niet met de rommel en er zijn vrijwilligers om een helpende hand te bieden", zegt Ankie Baas van Balans. ,,We gaan dit nu opengooien voor heel Soest. We hopen dat dat bijdraagt aan positievere beeldvorming over de wijk en dat er dan genoeg animo is zodat we in De Werkplaats nog meer activiteiten kunnen aanbieden."
De twee vrijwilligers begrijpen dat wel. De Natris: ,,Jeugd & Techniek is één van de gebruikers van deze ruimte, maar dat is alleen op dinsdag en donderdag. Het zou mooi zijn als deze ruimte en de aanwezige materialen de hele week door goed worden benut en er zoveel mogelijk mensen iets aan hebben."

Vanwege de corona-maatregelen is De Werkplaats momenteel gesloten en kan Balans nog niet zeggen wanneer de inloop van start zal gaan. Baas: ,,De data, tijdstippen en eventuele kosten bepalen we nader. Maar we zijn al wel benieuwd naar de animo." Wie graag gebruik zou willen maken van De Werkplaats om eigen klusjes uit te voeren, kan contact opnemen via a.baas@stichtingbalans.nl of 06-86871513.