• De bewoners verwachten dat Soest handhavend optreedt tegen twee autobedrijven aan de Dorresteinweg.

    Hans Veltmeijer

Bewoners Sloothaak vinden dat omgeving hard verslechtert

SOEST De bewonersvereniging Sloothaak en de gemeente Soest blijven lijnrecht tegenover elkaar staan over de woonomgeving, die volgens de bewoners hard verslechtert. Zij verwachten dat Soest hun voorstellen voor herstel van groen serieus neemt en de wet handhaaft tegen overtredende bedrijven.

Hans Veltmeijer

Wethouder Aukje Treep bracht recent naar buiten dat de communicatie met de bewoners van de Sloothaak door de gemeente was verbeterd. Er was nu één aanspreekpunt bij de gemeente en zelf had zij al twee gesprekken gevoerd met de bewonersvereniging. De ergernis zit diep, merkte zij, maar toch was er sprake van een lichte dooi in de onderlinge relatie. Hoe anders blijkt de perceptie van de ontwikkelingen bij de Sloothaakbewoners. In de brief die zij van de wethouder ontvingen, lezen zij 'een groot aantal onjuistheden'. Omdat de wethouder ook naar de pers 'een verkeerde voorstelling van zaken heeft gepresenteerd', besloot de bewonersvereniging haar standpunten ook naar buiten te brengen. Niet alleen journalisten, maar ook alle fracties van de gemeenteraad ontvingen een kopie van de laatste schriftelijke reactie aan het college. ,,Natuurlijk staan wij open voor overleg, maar we hebben nog steeds het gevoel niet te worden gehoord door de gemeente", licht de voorzitter van bewonersvereniging Sloothaak toe.

We voelen ons onveilig, omdat we zo in de steek zijn gelaten door de gemeente

Aan haar zijde een andere omwonende, die ook anoniem wenst te blijven. ,,We voelen ons onveilig in onze eigen woonomgeving omdat we zo in de steek zijn gelaten door de gemeente." De huidige wethouder heeft vooralsnog dus niets weten te veranderen aan dat sentiment. De bewoners hebben in de jaren een landelijke omgeving zien transformeren in een rommelig beeld met verschillende bebouwingen. Er is intussen geen sprake meer van het volgens hun door de gemeente toegezegde groene overgangsgebied tussen woonwijk en industrieterrein De Grachten. Landhuisjes worden volgens hen afgewisseld met fantasieloze rechthoekige gebouwen. Het nieuwste bouwsel is een grote loods met een blinde blikken buitenwand van cosmeticaconcern Keune.

HANDHAVEN Het is allemaal mogelijk geworden door een wijziging in het bestemmingsplan, op verzoek van een ondernemer, die de bewoners over het hoofd hebben gezien. ,,We hebben uiteindelijk doorgeslikt dat we te laat waren met reageren, maar blijft staan dat deze wijziging op een slinkse wijze tot stand is gebracht. En nu doet de gemeente niet wat in het bestemmingsplan staat." De bewoners verwachten dat Soest handhavend optreedt tegen twee autobedrijven aan de Dorresteinweg. ,,Hier mag nu milieucategorie 2, maar daar voldoen ze niet aan. Een van hen is al door de rechter verboden, maar de handel gaat gewoon door, al tweeënhalf jaar. We vragen alleen van de gemeente om de wet te handhaven."

GROEN Een andere ergernis is het verdwijnen van het groen. De haag die de gemeente nu voor 10.000 euro wil aanbrengen achten de bewoners 'onzinnig', gezien de beperkte overlevingskans. Het verleggen van de Dorresteinweg naar de oude situatie, een fietssuggestiestrook op de Sloothaak en daardoor meer ruimte voor groen en afwatering, is het voorstel van de bewoners. Volgens hen wil de gemeente dat niet met hun bespreken. Ook de door het college voorgestelde andere rijrichting in hun straat zien zij niet zitten. Daarmee zou de verkeersonveiligheid alleen maar toenemen.