• Veel meer te weten komen over bijen en imkers kan op zaterdag 14 juli.

    Wim Oerlemans

Maak kennis met imkers en bijen op Het Gagelgat

SOEST Bijen zijn intrigerend. Daarover zijn alle imkers het eens. Mede daarom is er op zaterdag 14 juli een Landelijke Imkerijdag. Op Het Gagelgat wordt er ook op ingespeeld.

Het gaat niet goed met de bijen. Toch zijn er niet minder dan twintig jaar geleden. Het grote leger aan imkers, zo´n zevenduizend in Nederland, slaagt er elk jaar weer in om de honingbijpopulatie in stand te houden. De bij staat midden in de belangstelling, de imker, de man of vrouw die de bijenstand ondanks ziektes op peil weet te houden veel minder. Op de Landelijke Open Imkerijdagen kunnen belangstellenden kennis maken met de imkers.

Op Het Gagelgat is dat op 14 juli, van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers krijgen uitleg over van alles wat ze willen weten en uiteraard is er op de boerderij aan de Birkstraat honing te koop. In de provincie Utrecht kan men terecht bij bijna twintig imkers die vertellen over hun activiteiten. Zie: www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag.