• Jan van Steendelaar

Luchtmacht zegt Alouette III toe

SOESTERBERG Voor het plaatsen van een helikopter op de nieuwe parkzone van de overkluizing N237 en voor het realiseren van een waterpartij op het nieuwe dorpsplein in het dorpshart van Soesterberg hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen uit het investeringsfonds. Het college zegt met de uitvoering van projecten uit het Masterplan ,een geweldige slag te maken. Met beide voorgestelde projecten wordt een positief impuls aan het dorp gegeven.'

Het park is een belangrijke verbinding tussen enerzijds het Nationaal Militair Museum en de pleisterplaats met horeca en speelbos en anderzijds het dorpshart waar de dorpsactiviteiten en evenementen plaatsvinden. De helikopter van de luchtmacht op de overkluizing en een 'speelse' waterpartij op het nieuwe Dorpsplein zijn aanvullende inrichtingsmaatregelen waarmee in het Masterplan geen rekening is gehouden.

Met veel moeite en lobby is er uiteindelijk via de luchtmacht een helikopter, een Alouette III, toegezegd gekregen. Maar voordat deze daadwerkelijk op de overkluizing staat, moeten er kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het strippen van de helikopter, het aanbrengen van een nieuwe verf- en beschermlaag, het nemen van vandalisme-proof maatregelen, transportkosten voor het vervoer naar Soesterberg en de constructie van de sokkel. De totale kosten hiervan worden geraamd op circa 50.000 ero. Behalve de helikopter komen er op de overkluizing ook een monument en een kunstwerk die door stichting Soesterberg Airforce Memeorial (SAM) worden gerealiseerd.

Het is overigens nog niet mogelijk om een concrete datum te noemen wanneer het toestel wordt geleverd. Wel heeft de gemeente de schriftelijke toezegging binnen dat Soesterberg een helikopter beschikbaar krijgt. De plaatsing van de Alouette III gebeurt nadat de parkzone officieel is opgeleverd en feestelijk is geopend. Het gereedmaken en de levering van de helikopter is op dat moment niet haalbaar. De ruimte waar het toestel komt wordt al wel gereserveerd.