• Een deel van de negentig zonnepanelen die voor de opwekking van zoveel groene stroom zorgen, dat de LTV Soesterberg zelfvoorzienend is qua stroomvoorziening.

    LTV Soesterberg

LTV kiest voor het milieu

SOEST Waar Donald Trump het klimaatakkoord van Parijs recent heeft opgezegd gaan de lokale initiatieven om hier wél een bijdrage aan te leveren gewoon door. Tennisvereniging (LTV) Soesterberg kiest bijvoorbeeld wel voor het milieu.

Paul van Maarseveen, de projectleider LTV Soesterberg: ,,Het is ons gelukt om in samenwerking met de gemeente Soest negentig zonnepanelen op ons clubgebouw te plaatsen. Tachtig panelen hebben we zelf aangeschaft, tien panelen zijn voor de gemeente Soest. Die gebruikt ze voor het andere gedeelte van het gebouw dat door diverse verenigingen wordt gebruikt.'"

In 2015 zijn op kosten van de gemeente de gemeentelijke buitensportaccommodaties gescand op energiebesparende maatregelen. De subsidieregeling van de overheid zorgt voor een bijdrage van dertig procent in de investeringskosten als sportaccommodaties worden verduurzaamd. LTV heeft hier gebruik van gemaakt en is na de subsidietoekenning in 2017 gelijk aan de slag gegaan.

VOORBEELDROL Voorzitter Bert Gadellaa is blij dat de leden goedkeuring hebben gegeven om deze investering te doen. ,,Hiermee geven we als vereniging ook invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en vervullen wij als vereniging hopelijk een voorbeeldrol naar onze (jeugd)leden. Terugkijkend op het traject heeft het veel gevraagd van onze projectleider en enkele andere nauw betrokken leden. Er komt best wat bij kijken, zijn wij achter gekomen. Toen het project dreigde te stagneren hebben Marco Ahlers en Rinke Schuitemaker van de gemeente volle medewerking en ondersteuning verleend en is het gelukt om het project te realiseren."

Paul van Maarseveen sluit af met het gegeven dat de LTV voortaan groene stroom opwekt. ,,De zon heeft de afgelopen weken veel geschenen en we waren dan ook precies op tijd klaar. Het is de verwachting dat de panelen circa 23.000 Kwh stroom opwekken en onze vereniging daarmee zelfvoorzienend is qua stroomverbruik. Mede dankzij de subsidie is het ook een investering die zichzelf terugverdient. In mijn rol als penningmeester een prettige bijkomstigheid. In tegenstelling tot Donald Trump zien wij vooral de voordelen en zijn blij dat wij op lokaal niveau onze bijdrage aan een duurzame wereld kunnen leveren."