• Maurice Timmermans

Lokaal Fonds Soest versterkt lokale gemeenschap

SOEST Geld overmaken naar goede doelen doet iedereen wel eens. Maar wat als je geld zou willen nalaten of schenken aan projecten die de gemeenschap in Soest en Soesterberg versterken? Binnenkort kan dat, vertelt Magdaleen Timmermans, bestuurslid van het gloednieuwe Lokaal Fonds Soest.

Waarom zou je geld overmaken naar verre goede doelen terwijl dat geld ook ten goede kan komen aan projecten in jouw eigen dorp? Toen de Soester ondernemer Stan Uyland hoorde dat in andere Nederlandse gemeenten voor dit doel een Lokaal Fonds werd opgericht, besloot hij dit ook in Soest op te zetten. Samen met vijf andere betrokken inwoners richtte hij Lokaal Fonds Soest op.

Lokaal Fonds Soest vloeit voort uit het landelijke concept Lokaal Fonds Nederland. Dit wordt ondersteund door de Rabobank Foundation, het Oranje Fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Drie jaar lang zet het landelijke bureau zich in om lokale fondsen te ondersteunen en hun bekendheid te vergroten.

NUMMER 81 Bestuurslid van Lokaal Fonds Soest, Magdaleen Timmermans: ,,Inmiddels zijn in Nederland al tachtig lokale fondsen actief, wij zijn nummer 81. Het doel is het versterken van de lokale gemeenschap voor en door Soesters en Soesterbergers. Lokale projecten kunnen worden gesteund op het gebied van onderwijs, cultuur, erfgoed, sport en recreatie, natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg en toegepast onderzoek. We starten fundraiseacties en haken graag in op actuele ontwikkelingen. In de toekomst hopen we ook innovatieve initiatieven te kunnen steunen of activiteiten die leiden tot een economische meerwaarde voor Soest.''

Het initiatief past in de huidige ontwikkeling van een terugtredende overheid enerzijds en actievere burgers die meer invloed op hun omgeving willen. Het idee achter het fonds is dat iedereen die de lokale gemeenschap een warm hart toedraagt een bijdrage kan leveren.

STRIKTE REGELS Als opstartsubsidie ontving het fonds van de gemeente een eenmalige bijdrage van bijna 8000 euro. Nu richt zij zich op het verkrijgen van middelen in de vorm van legaten, giften en donaties. Tegelijkertijd verzoekt zij lokale organisaties aanvragen in te dienen voor financiële ondersteuning van projecten. Elke aanvraag wordt volgens strikte regels beoordeeld door het bestuur dat bepaalt of een project in aanmerking komt voor financiering. Het onbezoldigde bestuur, dat trainingen volgde bij de landelijke organisatie, staat ervoor garant dat elke cent terechtkomt in Soest en Soesterberg. Omdat het fonds zo transparant mogelijk wil werken, wordt het jaarverslag met daarin alle geldstromen jaarlijks gepubliceerd op de website.

Timmermans: ,,Als mensen 50.000 euro schenken of meer, kan dat via een Fonds op Naam. Dat wordt opgesteld bij de notaris en dan kan de gulle gever aangeven dat zijn geld exclusief moet gaan naar bijvoorbeeld cultuur of natuur.''

Op 16 mei vindt de eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats waarvoor serviceclubs, stichtingen en verenigingen zijn uitgenodigd.