• Archief BDUmedia

Lintje voor Koos Nieuwland

SOEST Soester Koos Nieuwland is donderdag Koninklijk onderscheiden door burgemeester Rob Metz van Soest. Nieuwland is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Nieuwland zet zich in zijn functie van rector al jaren in voor kwalitatief goed onderwijs en een gezonde financiële positie van het Griftland College. Hij voert de dagelijkse leiding van deze middelbare school als onderwijsman in hart en nieren, met als centrale drijfveer: elk kind telt, elk kind verdient een kans en een diploma dat past bij zijn of haar capaciteiten. Maar naast deze belangrijke functie ontplooide hij zich op diverse andere activiteiten. Onderstaand een kleine greep.

Maar liefst dertig jaar lang was Nieuwland actief bij de Hervormde Kerk in Zoetermeer, Delft en Soest, als jeugd- en jongerenwerker, kringleider, clubleider en kerkvoogd. Hij heeft onder andere een belangrijke organisatorische rol gespeeld in het vergroten van het onderlinge vertrouwen tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in Soest en bij de actie Kerkbalans.

Nieuwland was medeoprichter van de stichting Leergeld Soest/Baarn en verantwoordelijk voor het behandelen en toekennen van aanvragen en subsidies. Stichting Leergeld zet zich belangeloos in voor kinderen van wie de ouders onvoldoende financiële middelen hebben om ze voluit te laten meedoen in onze samenleving. Hij zorgde ook voor een samenwerking met de gemeente Soest wat betreft de uitvoering van het minimabeleid gericht op kinderen, met als doel het voorkomen van sociale isolatie van kinderen in financieel lastige situaties.

Tijdens zijn loopbaan als rector heeft de heer Nieuwland altijd samenwerking gezocht met het gemeentebestuur en de inwoners van Soest. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de Onderwijsvisie in Soest, bevorderde de duurzaamheid op het Griftland College met als resultaat het plaatsen van 695 zonnepanelen, medeoprichter van de inspiratiegroep 'Wij zijn Soest' en daarmee deelnemer van de werkgroep 'De Week van Soest' en ondersteunde de werkgroep 'Project 142'.

Sinds 2011 is Nieuwland bestuurder van de stichting christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest. Hij zet zich, met behulp van zijn enorme netwerk, in voor verbinding en een betere samenwerking binnen de regio op het gebied van onderwijs.

Na dertien jaar neemt Nieuwland nu afscheid als rector van het Griftland College. Een veelzijdig en uiterst actief man als hij, heeft deze Koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, als geen ander verdiend.