• Eempers
  • Eempers
  • Eempers
  • Bas de Meijer
  • Bas de Meijer

Ligfietsen naar record van 122 kilometer per uur

SOESTERBERG Een primeur zaterdagmiddag op de vliegbasis Soesterberg. Daar presenteerde het Human Power team van de TU Delft en de Vrije Universiteit van Amsterdam de unieke aerodynamische ligfiets VeloX 9. Hiermee wil de groep van zestien studenten in Amerika het wereldrecord ligfietsen voor vrouwen verbreken. Om dat te bereiken moeten de bestuurders van de fiets, Rosa Bras uit Utrecht en Jennifer Breet uit Leiden, minstens 122 kilometer per uur halen.

Daarvoor mag het team in de week van 8 tot en met 14 september bij de plaats Battle Mountain in Nevada iedere dag een aantal recordpogingen doen in het kader van de World Human Powered Speed Challenge. Een internationale wedstrijd voor ligfietsers. 

BEGELEIDING De ontwikkeling van de fiets heeft meer dan een jaar geduurd. Gedurende die periode zijn de studenten intensief begeleid vanuit de Vrije Universiteit. Naast uiteraard de bouw van de fiets is vooral ook veel aandacht besteed aan de inspanning tijdens het fietsen zelf. Daarvoor kreeg het team adviezen van bewegingswetenschappers en sportpsychologen. Een sportdiëtist stelde zelfs een speciaal voedingsschema op.

Toen de Velox 9 eenmaal zover was dat ermee gereden kon worden, begon men aan het intensieve trainingsprogramma. Daarvoor werden hoofdzakelijk locaties van defensie gebruikt, zoals de vliegbasis Woensdrecht waar voldoende ruimte was, al is die uiteraard niet zo lang als in Nevada waar de groep in september naartoe gaat. De hoogst gemeten snelheid in eigen land kwam dan ook niet boven de zeventig kilometer per uur uit. Zaterdag werd in Soesterberg een snelheid van vijftig kilometer gehaald. In Nevada is dus meer plek, omdat de autoriteiten gedurende een week een weg van ruim tien kilometer hebben afgesloten voor het evenement.

Op die weg in Nevada heeft men ook de grootste kans van slagen. Omdat de weg op ongeveer 1.400 meter hoogte ligt, is er sprake van minimale luchtweerstand. Hoe geringer die is, hoe hoger uiteraard de snelheid zal kunnen zijn op de fiets. Het is trouwens misschien beter om niet te spreken van OP de fiets maar IN de fiets, want de Velox 9 is een afgesloten tweewieler met een aerodynamische kap erop. De vrijheid die een gewone fietser heeft, ontbreekt voor de bestuurder door de beperkte ruimte binnenin, want de fiets is al het ware helemaal om bestuurders Bras en Breet heen geconstrueerd.

Zaterdagmiddag was het dan zover dat de bijzondere ligfiets officieel onthuld kon worden. Dat gebeurde onder grote belangstelling op de vliegbasis Soesterberg, waar de bezoekers ook uitleg kregen over het proces van de bouw van de Velox 8.

De start was nogal ongewoon en voor sommige bezoekers zelfs komisch: de fiets moest worden aangeduwd om op gang te komen en snelheid te maken. Dat aanduwen is over een lengte van vijftien meter toegestaan. Daarna wordt de fiets geacht zoveel snelheid te hebben, dat de bestuurder de rit verder zelf kan vervolgen, dus op eigen spierkracht. Het komt dan alleen aan op de benen van de bestuurder om ervoor te zorgen dat de fiets er als het ware als een kanonskogel vandoor kan gaan.