• Eempers

Landingsbaan Park Vliegbasis open

SOESTERBERG Utrechts Landschap heeft sinds vorige week de hekken van de hoofdlandingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg weer opengezet. Het broedseizoen is ten einde en wandelaars en fietsers kunnen dus weer genieten van het weidse uitzicht en de stilte op de drie kilometer lange baan. Die was sinds 15 maart niet toegankelijk om met name de veldleeuwerik de rust te gunnen om te broeden.

Die rust is hen vijf maanden gegund op het schrale grasland langs de voormalige landingsbaan. De veldleeuwerik broedt op de grond en is erg gevoelig voor verstoring. De vogel staat op de rode lijst in Nederland, omdat de aantallen met 95 procent zijn afgenomen ten opzichte van de jaren 60. Op Park Vliegbasis Soesterberg broeden ieder jaar ruim tweehonderd paartjes. Voor Nederlandse begrippen is dat een bijzonder hoge dichtheid.

AFSLUITEN LANDINGSBAAN Dat de vogel hier in zulke groten getale broedt, komt door het zorgvuldige beheer dat Utrechts Landschap voert en het jaarlijks afsluiten van de landingsbaan. De veldleeuwerik blijft nog tot ongeveer september op de vliegbasis. Daarna trekken de meeste vogels naar het zuiden.

NATUUR Sinds in 2008 Soesterberg als vliegbasis is gesloten, is het gebied grotendeels aan de natuur teruggegeven. Wel zijn er nog enkele gebouwen in gebruik, zoals aan de zuidwest kant waar het Amerikaanse leger een eigen basis had (Camp New Amsterdam) en is er het Nationaal Militair Museum gebouwd, maar het grootste deel is verder ongerept gebleven. De vrees bij sommige natuurliefhebbers dat massaal bezoek de rust in het ge bied zou verstoren, is niet uitgekomen. Het zijn vooral de echte natuurliefhebbers die er komen. Zij treffen er de leefgebieden aan van zeldzame dieren, planten, insecten en vlinders.

SCHRAALGRAS Niet ver van het museumgebouw liggen open schraalgraslanden met hoge natuurwaarde. Daarom zijn bezoekers er wel welkom onder begeleiding van een gids of op eigen houtje, maar alleen op de paden, langs de rand van het open terrein en in de bossen. Buiten de paden wil men geen verstoring van de natuur door bijvoorbeeld in het wilde weg picknicken, wandelen of fietsen. Het Park Vliegbasis Soesterberg is dagelijks vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Honden zijn er niet welkom, ook niet aangelijnd.

KUNSTWERKEN Gidsen van Utrechts Landschap organiseren regelmatig fietsexcursies over Park Vliegbasis Soesterberg langs enkele kunstobjecten uit Collectie De Basis. De eerste is op zaterdag 2 september, vertrek om 10:30 uur. Sinds 2010 hebben diverse kunstenaars een kunstwerk voor de voormalige Vliegbasis Soesterberg gemaakt. Verhalen uit de geschiedenis zijn tot leven gebracht, verhalen over de oorsprong van de vliegbasis, over de tijd van de Duitse bezetter of over de periode van de Koude Oorlog, verhalen die de aandacht vestigen op de huidige situatie waarin zich een uitbundige biodiversiteit in de natuur heeft ontwikkeld.

Enkele kunstenaars hebben zich in hun werk uitgesproken over toekomstige mogelijkheden van het terrein. De kunstwerken bevinden zich verspreid over het terrein in historische gebouwen, zoals shelters, munitiebunkers en de verkeerstoren. De gidsen openen de dikke deuren voor de bezoekers om deze te kunnen bekijken en geven een nadere toelichting. Verzamelpunt voor alle excursies is de hal van het Nationaal Militair Museum. Duur van alle excursies is ca. 2 uur. Reserveren via www.utrechtslandschap.nl is noodzakelijk.

Op Park Vliegbasis Soesterberg zijn verschillende wandelmogelijkheden. Belangstellenden kunnen een gratis wandelkaart aanvragen via www.utrechtslandschap.nl.