• Archief BDUmedia

Kritiek raadslid op persbericht van gemeente

SOESTERBERG In een persoonlijke brief (,,Beste Nermina) heeft raadslid Gerben Stormbroek wethouder Nermina Kundic erop gewezen dat zijns inziens het persbericht van de gemeente over het bestemmingsplan Oude Tempel onjuist is. De gemeente schrijft dat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State ,op onderdelen van het bestemmingsplan aanpassing eist voor de beoogde woningbouw bij Oude Tempel.'

Jan van Steendelaar

Stormbroek wijst erop ,,dat het hier helemaal niet om een reparatie gaat. Ik zou dan ook graag mijn collega raadsleden verzoeken om de uitspraak van de Raad van State ook zelf te lezen. Het hele raadsbesluit van 21 december 2017 is vernietigd. Met andere woorden: er is geen bestemmingsplan meer en er valt dus niets te repareren. Je zou wel een nieuw bestemmingsplan kunnen maken, dat je maakt op basis van de uitspraak van de RvS. In de communicatie was dat wat chiquer geweest.

Dat het oude bestemmingsplan ,,niet helemaal goed" was, zoals de gemeente schrijft, is op zijn zachtst gezegd een understatement. Daarbij is het goed om te weten dat het hele bestemmingsplan is vernietigd omdat het besluit in strijd was met de Algemene Wet Bestuursrecht. Anders was het besluit namelijk niet in zijn geheel vernietigd, maar hoefde het slechts gerepareerd te worden op een aantal punten. "Het zou goed zijn als dat ook als dusdanig in de communicatie vanuit de gemeente was vermeld, ook naar de bewoners en de media," aldus Stormbroek.