• Jaap van Dijk

Kerken Soest delen kerstpakketten uit

SOEST Een kerstpakket (en een envelop met inhoud) voor mensen die het niet zo breed hebben. Dat is het doel van de actie die samenwerkende kerken in Soest voor ogen hebben. De afgelopen jaren was de actie een succes.

,,Rond Kerstmis krijgt omzien naar de ander extra aandacht. In ieders omgeving zullen er misschien mensen zijn die, om wat voor reden dan ook, tekort komen om mee te delen in het feest", zegt Nel Koster namens de werkgroep kerstpakkettenactie van de kerken. ,,Wij willen eraan bijdragen dat een aantal van deze mensen verrast wordt met een extraatje en op deze wijze laten weten dat wij aan hen denken."

VERTROUWELIJK Van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties krijgt de werkgroep adresen door van mensen die in aanmerking komen voor een kertspakket. ,,Dat gebeurt vanzelfsprekend vertrouwelijk", verzekert Nel Koster. ,,Wij gaan ervoor zorgen dat op deze adressen in de dagen vóór Kerstmis een pakket bezorgd wordt met levensmiddelen en een geldbedragje."

VRIJWILLIGERS Dat is mogelijk dankzij sponsors. De werkgroep kan redelijk goedkoop levensmiddelen inkopen. Het inpakken wordt gedaan door jongeren van de Evangeliegemeente. Voor het bezorgen van de pakketten gaan tientallen vrijwilligers uit de kerken de straat op.

BEROEP De initiatiefnemers verwachten dat er dit jaar wederom meer mensen in aanmerking komen voor een kerstpakket. ,,Daarom doen we een beroep op alle mensen die wat kunnen missen", luidt hoopvol de oproep van Nel Koster. Het verzoek om medewerking is namens de Evangeliegemeente Soest, de diaconie van de PKN-kerken, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Caritas van de Rooms-Katholieke Kerk. Zij werken allemaal mee aan de kerstpakkettenactie.

Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL90RABO0304725390 t.n.v college van diakenen, o.v.v. 'kerstpakkettenactie 2017.