• Karel van Geet uit de raad

    Ronald Kersten

Karel van Geet na 20 jaar uit gemeenteraad

SOEST Een vertrouwd en markant gezicht komt in de nieuwe raadsperiode niet terug, VVD-er Karel van Geet (81). Vertrouwd omdat hij al twintig jaar in de raad zit, markant door zijn 'herkenbare snor', zoals hij zelf zegt.

Jan van Steendelaar

Hij kijkt met heel veel vreugde en plezier terug op een periode waarin hij het raadswerk met veel passie en in collegialiteit heeft gedaan. Ambitie om wethouder te worden heeft hij niet gehad. ,,In 2006 en 2010 en zelfs in september van dit jaar ben ik daarvoor nog gevraagd, maar ik heb alle keren nee gezegd want ik ben veel liever politiek leider dan wethouder.''

EXCEPTIONEEL Hoewel hij graag was doorgegaan (,,want de politiek zit in de toppen van je vingers''), was het niet helemaal een verrassing dat hij geen plaats meer heeft gekregen op de VVD-kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van maart 2018. ,,De nieuwe leidraad binnen de VVD is dat je exceptioneel goed moet zijn wil je voor een derde raadsperiode gaan. Ik heb er nu al vijf op zitten. Ik kreeg wel het dringende verzoek van de fractie om met het team dat er nu zit door te gaan, maar dat is nu doorkuist doordat het bestuur zich toch wel wil houden aan de richtlijnen van het landelijk partijbestuur. Wel zal ik op uitdrukkelijk verzoek de fractie blijven ondersteunen. Dat vragen ze natuurlijk niet zomaar.''

Het is niet bij hem opgekomen om zelfstandig door te gaan. ,,Dat zou met voorkeurstemmen misschien wel kunnen, maar ik zit nu namens VVD twintig jaar in raad, dus ik zou het buitengewoon ongepast vinden om te zeggen: ik pak mijn zetel mee en ga zelfstandig verder.''

BLUBBER In het begin van zijn 29-jarige militaire carrière bij land- en luchtmacht in Duitsland en de Verenigde Staten (,,ik ben met m'n poten in de blubber begonnen'') heeft hij, samen met anderen, in Duitsland VVD-afdelingen opgericht omdat de Nederlandse militairen en hun familie er geen stemrecht hadden. ,,Dat hebben we toen inderdaad voor elkaar gekregen.'' In 1992 kwam hij naar Soesterberg. In 1997 kwam hij op een nieuwjaarsreceptie van de VVD in contact met de lokale politiek. ,,Ik kwam binnen, sprak een man aan met wie ik op gelijk niveau, qua lengte, kon praten. Dat was Bert Krijger, toen fractievoorzitter.'' Niet veel later kreeg Van Geet het verzoek zich verkiesbaar te stellen voor de VVD. Hij werd gekozen in 1998. Amper drie weken later werd hij vice-voorzitter, in 2004 fractievoorzitter.'

Eén van de uitdagingen om de politiek in te gaan was dat hij iets zou kunnen betekenen en invloed zou kunnen aanwenden om wat te doen voor de inwoners. ,,Ik moet eerlijk zeggen: toen ik de eerste drie maanden in de raad zat, dacht ik: wat doe ik hier. Het ging over het omzagen van een boom in de Kerkebuurt. Dat onderwerp is in twee raadsperiodes aan de orde geweest!''

Wat voor Van Geet erg belangrijk vindt, is collegiaal besturen. ,,Ik heb een hekel aan de kreet: je zit in de coalitie, dus de oppositie doet niet mee. Dat vind ik volstrekt onjuist. Als de fractievoorzitter van een oppositiepartij mijn hulp vraagt, dan krijgt hij die. Niet om het voor mij mooier te maken, want dat is unfair, daar hou ik niet van.''

LASTENVERZWARING Eén van zijn belangrijkste standpunten in al die jaren, vindt hij, is dat hij altijd heeft volgehouden om de lastenverzwaring voor de burger te beperken tot het minimum. ,,Dat heeft wel eens geleid tot een botsing met de toenmalige wethouder toen het over de verhoging van de onroerende-zaakbelasting ging, maar ik heb steeds volgehouden: dat gaat niet door." Van Geet heeft zich ook hard gemaakt voor de ontwikkeling van het evenemententerrein in Soesterberg. ,,De manier waarop de keuze voor het bouwplan is gemaakt, door de inwoners de gelegenheid te geven uit drie modellen te kiezen, vind ik uitermate belangrijk want dat is een stukje participatie.''

Ook voor het verplaatsen van de weekmarkt in Soest, vanuit Smitsveen naar de Van Weedestraat, heeft hij zich sterk gemaakt. ,,Het gaat te ver om te zeggen dat ik dat in m'n eentje heb gedaan, maar ik heb er wel alles aan gedaan om dat te bewerkstelligen.''

WONINGBOUW Als fel tegenstander van grootschalige woningbouw op de vliegbasis, waar ooit 1.200 tot 1.800 woningen waren voorzien, is hij er trots op een steentje te hebben kunnen bijdragen aan het blokkeren van dat plan; 220 tot 250 huizen op die plek vindt hij voldoende. Teleurstellingen heeft hij ook meegemaakt, al zijn die hem niet echt bijgebleven. ,,Als politicus moet je ook kunnen incasseren.'' Hij betreurde het dat zorgcentrum Groot Engendaal in Soest geen nieuwbouw heeft kunnen realiseren in het gebied tussen de Stadhouderslaan en de Inspecteur Schreuderlaan. ,,Samen met de toenmalige directeur van de Stichting Zorgcentra Soest ben ik heel hard in de weer geweest om nieuwbouw daar mogelijk te maken. Het is helaas door weerstand en andere redenen niet doorgegaan. Dat vond ik wel heel erg jammer."

Van Geet heeft zich altijd vertegenwoordiger van alle inwoners gevoeld. In het dorp krijgt hij wel eens te horen: jij bent Soesterberger. ,,Dan zeg ik: nee, ik woon in Soesterberg, ik ben volksvertegenwoordiger voor de gemeente Soest en daar is Soesterberg onderdeel van.'' Hij vindt het wel jammer dat zijn plaats niet door een Soesterberger wordt ingenomen, ,,want het helpt als je als raadslid een zekere bekendheid hebt. Dan ben je ook veel sneller benaderbaar.''

Hij verdwijnt dus door zijn ondersteuning aan de fractie niet van het politieke toneel. Hij is dankbaar dat hij het nog allemaal doen mag en doen kan. ,,De gezondheid laat het nog toe, ik kan nog scherp denken en ik heb het altijd plezierig gevonden.''