• Jos Sukking (rechts) krijgt uit handen van voorzitter Kees Loen bloemen aangeboden en de oorkonde die behoort bijhet erelidmaatschap van muziekvereniging Odeon.

    Erna Notermans

Jos Sukking benoemd tot erelid van Odeon

SOESTERBERG Tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue van Muziekvereniging Odeon werd Jos Sukking benoemd tot erelid voor zijn 58-jarig lidmaatschap en zijn trouwe inzet in al die jaren. Voorzitter Kees Loen bood hem de oorkonde en bloemen aan.

In al die jaren heeft hij ervaren dat het verenigingsleven, ook van Odeon, best lastig is. ,,Wij hebben onze handen vol aan ledenwerving en financiën. Ik vind dat dit de prioriteit moet zijn zodat Odeon nog lang muziek kan blijven maken, in ieder geval tot aan het honderdjarig jubileum in 2027. Over een aantal jaren ga ik met pensioen en hoop dan weer een grotere ondersteunende rol bij de vereniging te kunnen vervullen."

De eerste kennismaking van Sukking met een muziekinstrument was toen hij bij opa en oma thuis iemand wakker blies met een klarinet. ,,Mijn oom Cor Sukking gaf mij later klarinetles, zoals destijds veel actieve nieuwelingen muziek leerden maken. Op zesjarige leeftijd werd ik lid van toen nog Muziekvereniging Sint-Joseph. Mijn allereerste concert was in 1962 in het Officierscasino. Ik zat toen in het leerlingenorkest."

HOOGTEPUNTEN Sukking heeft een aantal hoogtepunten meegemaakt, zoals de bouw van het verenigingsgebouw in 1978. ,,Voor die tijd repeteerden we in een gebouw aan de Kampweg, meer een omgebouwde mobiele muziektent. Ook de uitwisseling met Muziekvereniging Stammheim uit het Zwarte Woud in 1976 was een hoogtepunt. Het was de start van een uitwisseling met Duitse muziekverenigingen: eerst met Stammheim en later met Muziekvereniging Biebertal uit Hofbieber."

Vanaf de jaren '70 is de vereniging gegroeid van een kleine dorpsvereniging naar een orkest met landelijk allure. Odeon werd tweemaal Nederlands kampioen, de tweede keer in de hoogste landelijke afdeling. ,,De serie midzomernachtconcerten in het Openluchttheater Cabrio in Soest staan mij ook bij als fantastische concerten met bijzondere solisten."

BESTUUR Ook bestuurlijk was Sukking actief. Hij begon op z'n achttiende als tweede penningmeester. ,,Daarna werd ik eerste penningmeester en heb ik nog andere bestuursfuncties vervuld, zoals secretaris en interim-voorzitter. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het organiseren van allerlei verenigingsactiviteiten, zoals uitwisselingsweekenden met de Duitse verenigingen en de jaarconcerten in onder andere het Officierscasino. Ook was ik coördinator tussen het orkest, de majorettes en de drumband. In de periodes dat ik geen bestuurlijke functie had, ben ik regelmatig actief geweest in ondersteunende commissies en werkgroepen."

Hij speelt al jaren altsaxofoon in het orkest, maar is begonnen als klarinettist. Ook sopraansaxofoon heeft hij enkele jaren gespeeld. Behalve in het grote orkest speelt hij al ruim veertig jaar in het saxofoonensemble van Odeon. ,,In het verleden heb ik zo'n vijftien jaar opgetreden met de boerenkapel waarmee we de verenigingskas hebben ondersteund. Ook heb ik deel uitgemaakt van een bigband en een dansorkest dat wij een aantal jaren hebben gehad. De verenging hield ook interne solistenconcoursen waar ik aan mee heb gedaan."

Kortom, een muzikaal en bestuurlijk leven dat is beloond met het erelidmaatschap van Odeon.