• Johan van Beek

Inwoners Soest geven gemeente rapportcijfer 6,7

SOEST De gemeente Soest heeft een onderzoek laten doen naar de mening van burgers over het wonen en leven in hun buurt. Dit onderzoek is gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau PON en werd ingevuld door bijna 3100 inwoners. Inwoners van Soest zijn met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,7 overwegend positief over hun gemeente. 

Vooral op het gebied van gemeentelijke dienstverlening zijn inwoners positief. In de buurten 't Hart-Soestdijk en Soest-Zuid krijgt dit onderdeel een 7. In de andere buurten (met uitzondering van Soesterberg, 6,3) scoort dit onderdeel tussen de 6,7 en de 6,9. 87 procent van de inwoners voelt zich thuis in hun buurt. 79 procent is van mening dat buurtbewoners op een goede manier met elkaar om gaan. Over de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen zijn de meeste inwoners ook positief, behalve inwoners van de Boerenstreek en van Soesterberg (63 en 61 procent). 

VERBETERINGEN Toch is er wel ruimte voor verbeteringen, zo blijkt uit het onderzoek. De gemeente zou volgens de burgers een groter beroep kunnen doen op inwoners zélf om de leefbaarheid te verbeteren. Ook zou de gemeente de buurt meer kunnen betrekken bij de aanpak van leefbaarheid. Ook willen inwoners meer betrokken worden bij gemeentelijke plannen. De gemeente zou meer ruimte moeten bieden om initiatieven te realiseren en de gemeente kan zich flexibeler opstellen. 

,,De gemeente wil graag leren van de uitkomsten van deze burgerpeiling. De rapportage laat zien dat inwoners over veel zaken tevreden zijn", meldt de gemeente in een persbericht. ,,Maar er zijn ook zaken die meer aandacht en verbetering behoeven. Waar mogelijk gaan we daar vandaag al mee aan de slag". In Soesterberg zal aanvullend onderzoek gedaan worden om te ontdekken waarom de waardering voor de gemeente is gedaald. Het volledige onderzoeksrapport is te lezen op de website van de gemeente Soest.