• 112Heuvelrug.nl

Intensiever beleid bij aanpak van probleemgroepen

SOEST De gemeente Soest gaat de overlast door groepen jongeren intensiever en op een andere wijze aanpakken. Minder stigmatisering en meer een totaalbeeld van de betrokkenen, is de bedoeling. De aanpak past in landelijk nieuw beleid en komt voort uit criminologisch onderzoek.

Hans Veltmeijer

Overigens is de overlast in Soest in de eerste helft van dit jaar met 34 procent gedaald. Die afname volgt op een jaar waarin Soest slechte cijfers presenteerde waar het gaat om jongerenoverlast. Toen werd er nog gewerkt met een methode die groepen jongeren in drie categorieën indeelde: hinderlijk, overlastgevend en crimineel.

STEMPEL Een landelijke multidisciplinaire werkgroep kwam na onderzoek tot de conclusie dat hierdoor jongeren een stempel kregen, die hen vaak niet toekwam. Want groepen jongeren blijken vaak van samenstelling te wijzigen, en bevatten leden met zowel negatieve als positieve invloeden. Een dynamische problematiek vraagt om een flexibele aanpak, werd het nieuwe uitgangspunt.

GROEPSSCAN De nieuwe 'zeven stappen aanpak' die uit die inzichten voortvloeide werd al succesvol in het land gebruikt door Straatcontact. Nu implementeren veel gemeenten ook deze werkwijze, waaronder Soest. De regie komt meer bij de gemeente te liggen, legt Maartje van Loon uit.

Zij is de regisseur voor de aanpak van jongerenoverlast in Soest. Na een melding schakelt zij de diverse partijen in: politie, jongerenwerk (stichting Balans) en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Bij zo'n 'groepsscan' worden de jongeren individueel nagetrokken vanuit ieders eigen kennis.

OVERHALEN Bij de nieuwe aanpak van jongerenoverlast is het de bedoeling dat 'positieve kopstukken worden gestimuleerd om meelopers over te halen naar de positieve kant, en negatieve kopstukken worden aangepakt. ,,We moeten de sterke punten van de jongeren benadrukken en de positieve kopstukken stimuleren. Laat ze bijvoorbeeld eens een sporttoernooi organiseren", zegt regisseur Maartje van Loon.

De eerste groepsscan staat al in de startblokken. Voor welke groep of wijk dat geldt wil Maartje van Loon nog niet kwijt. ,,Er zijn meerdere groepen in Soest en Soesterberg."

KINDERSCHOENEN De nieuwe aanpak is nog maar net goedgekeurd door het college en staat dus nog in de kinderschoenen, maar zij stelt nu al vast dat het de gemeente meer tijd gaat kosten. ,,Want we moeten de regierol naar ons toe trekken en krijgen een centrale positie in de verlegstructuren met politie, Balans en BOA's."

BOA'S De nieuwe aanpak is zorgvuldig afgestemd met de Soester politie, de BOA's (in dienst van de gemeente Soest) en Stichting Balans, zegt Van Loon. Gevraagd naar de stand van zaken wat betreft jongerenoverlast in Soest wijst ze op gunstige ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. ,,In 2017 waren de cijfers relatief slecht voor Soest wat betreft de hoeveelheid overlast maar we doen het goed qua tempo van terugdringen ervan. In 2018 is de overlast met 34 procent gedaald. En dat is mede te danken aan de twee jeugd-BOA's. Die gaan ook 's nachts op pad."