• Per Insinger, eigenaar van Landgoed Pijnenburg, wil dezelfde (bouw)mogelijkheden als de MeyersGroep bij Paleis Soestdijk.

    Caspar Huurdeman

Per Insinger: 'Dat wil ik ook wel'

BAARN ,,Iedereen is gelijk, artikel 1 van de grondwet, dus wat Soestdijk mag, mag landgoed Pijnenburg ook. Ik vraag al tien jaar bij gemeente en provincie om bebouwing mogelijk te maken. Ik wil innoveren, ik wil vooruit. Ik wil ook wel een hotel en een woonwijk waardoor ik met dat geld mijn terrein kan onderhouden."


Eugene Leenders

Per Insinger, eigenaar van landgoed Pijnenburg sprak de Baarnse raad donderdag luid en duidelijk toe. ,,Een echtpaar uit Den Haag dat sinds twee jaar het landgoed Soestdijk heeft, wordt met alle egards behandeld. Mijn familie uit Baarn, die al eeuwen het landgoed zorgvuldig beheert, krijgt afwijzingen als ze iets vraagt. Ik heb respect voor de familie Meijer, weet dat ze goed omgaan met Soestdijk. Van mij mogen de plannen doorgaan, maar dan moet Pijnburg hetzelfde mogen. En wij niet alleen, maar alle buitenplaatsen die op de speciale lijst van de overheid staan. Ik mag de raad er nog even op wijzen dat we ruim twee keer zo groot zijn als Soestdijk en dat we onze bossen en natuur gratis openstellen voor de bezoekers." Insinger beet het spits af tijdens de inspraakmarathon. De andere sprekers in vogelvlucht.

DE PAREL Marc van Ravels, voorzitter van de stichting Parel van Baarn. ,,Waarom gunt de raad zichzelf niet meer tijd voor reflectie? Waarom niet een extra vraag- en antwoordronde waarin Made by Holland wordt uitgenodigd om hiaten in de informatie op te vullen? Zonder draagvlak van bevolking, bedrijven en instanties voor de vele vergunningen dreigt de voortvarendheid als een boemerang terug te komen. Dat is ook niet in het belang van Made by Holland. Wij vrezen dat de snelheid van nu zich straks vertaalt in procedures, claims, politieke onmin. Met als onverhoopte verliezer Paleisruïne Soestdijk. "

BUURT Jan de Weerd, buurtbewoner: Om Soestdijk te exploiteren als podium voor ondernemend Nederland is het helemaal niet nodig om van het Paleis ook een stedelijk evenemententerrein te maken. Wij vinden het organiseren van nota bene 35 grote geluiddragende evenementen per jaar voor onze rustige woonomgeving, veel te ambitieus. In de gemeente Soest worden het aantal 'luide' evenementen gelimiteerd tot 3 per locatie en 25 voor geheel Soest in een jaar. Buurtbewoner Jurgen Stormmesand: Het ruimtelijk kader heeft geen duidelijk parkeerplan. Het is nog helemaal de vraag wat de totale parkeerbehoefte is en waar het evenementenparkeren straks gaat plaatsvinden. De huidige capaciteit is - ook met optimalisering van de Parade en de Dries naar 750 plekken - voor het opvangen van de 400.000 bezoekers per jaar (dat zijn er 1100 per dag) nog onvoldoende.

MERHULA Sander Koop: ,,We roepen de hulp van de gemeenteraad in, nu ons clubhuis moeten wijken voor de woningen. Faciliteer de randvoorwaarden in bestemmingsplan en vergunningen.Onderzoek de mogelijkheden voor bijzondere subsidie in 2020- 2021 zodat Merhula een nieuw clubhuis kan gaan bouwen, waardoor de scouting nog lang een zinvol onderdeel kan uitmaken van de Baarnse samenleving."

BEZORGDE BURGERS Paul van Hutten: ,,Er is een studie verricht naar de natuurwaarden in het paleisbos. Het bos heeft tientallen jaren in grote rust bestaan, met minimaal ingrijpen door de mens. De natuurwaarden zijn zodanig hoog dat het onverantwoord zou zijn om het bos helemaal open te zetten. Ik pleit daarom voor: 1. gedeeltelijke openstelling; 2. beperkte openstelling, bij voorkeur met entreeheffing via de Paleistoegang, in de vorm van rondleidingen; 3. geen fietsen; geen honden."

Marina Jonxis: ,,Over de geplande en ten opzichte van de oorspronkelijke plannen zelfs uitgebreide, woningbouw zou ik zeggen: Jammer maar helaas. Nee ik ben er geen voorstander van en ja ik begrijp dat er een verdienmodel nodig is. Blijkbaar zijn we in Nederland niet in staat om 'zelf' voor ons cultureel erfgoed te zorgen. Schande."