• Privé

Ingang De Linde staat nog niet vast

SOESTERBERG De verbouwing van voormalig kinderdagverblijf De Linde aan de Chr. Huygenslaan is van start gegaan. Dit pand wordt omgebouwd tot sociaal-culturele voorziening. Belangrijk onderdeel van de verbouwing is de verplaatsing van de ingang, maar waar deze precies komt, is nog niet bekend.

De oorspronkelijke geplande nieuwe plek, in plaats van zoals nu aan de straatkant aan de kant van de Carolusschool, is door de welstandscommissie afgewezen. Er moet dus een andere oplossing worden gezocht om de door omwonenden gevreesde overlast, vooral bij het uitgaan, zoveel mogelijk te voorkomen. Die oplossing hoopt men gaandeweg de interne verbouwing te vinden.

OPENING ,,De opening van het nieuwe centrum staat gepland op 2 oktober," zegt Paul Klein, die met Hanna Joosten en Toon van Mil het initiatief heeft genomen voor de nieuwe De Linde. Zij vormen samen ook de op 1 juni opgerichte 'Stichting De Linde, Onderdak met een hart.' De bibliotheek in De Linde wordt niet verbouwd, en blijft tijdens de verbouwing open. Dat geldt ook voor de ontmoetingsruimte. Belangrijkste verandering is het ombouwen van de vroegere ruimtes van de kinderopvang tot flexibele zaal door de plaatsing van schuifwanden.

TOELICHTING Tijdens de Dorpsmarkt op maandag 19 juni in het Officierscasino zijn de stichtingsbestuurders aanwezig om het plan voor De Linde toe te lichten. Bij De Linde wordt een bronzen beeld geplaatst van twee spelende kinderen. Het is afkomstig uit de gemeentelijke kunstopslag.