• Eempers

IJsvereniging Soesterberg: overnemen of opheffen

SOESTERBERG Ter overname aangeboden: de IJsvereniging Soesterberg. Het huidige bestuur is sinds de sluiting van de ijsbaan annex evenemententerrein aan de Banningstraat in 2017, precies vijftig jaar na de officiële oprichting, gestopt met de activiteiten. Sindsdien is de vereniging slapend. ,,Als iemand haar wil overnemen, hoeven wij haar niet op te heffen, eventueel kan de naam gewijzigd worden, er hoeft geen notaris aan te pas te komen," zegt voorzitter Hans Zijlstra.

Jan van Steendelaar

Hij en zijn medebestuursleden, Maarten de Ruit (secretaris} Marius van Ginkel (penningmeester) en bestuursleden Henny Reinsma en Piet Buijs hebben hierover hier en daar al contacten gehad, maar tot een vervolg is het nog niet gekomen. Dat vinden ze overigens niet zo verwonderlijk, ,,want we zijn dan wel een vereniging, maar leden hebben we nooit gehad. Dat is heel bijzonder," zegt Van Ginkel. ,,Vroeger was je lid als je een abonnement had. Toen we voldoende geld hadden, zeiden we: waarom zouden de mensen nog een abonnement moeten kopen?"

TONNEN Niemand was dus lid van de vereniging, er zijn onder het huidige bestuur ook nooit ledenlijsten of lidmaatschapskaarten geweest en geen ledenvergaderingen. Daarom is er eigenlijk niemand in Soesterberg die precies weet hoe het er nu voorstaat. Een aantal inwoners is bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in de financiële positie van de vereniging. ,,Er zijn mensen die denken dat we tonnen op de bank hebben door de inzameling en verkoop van papier en ijzer. Maar ze vergeten dat veel van wat er in het dorp gebeurde door de ijsvereniging is betaald. Er is zoveel teruggevloeid naar het dorp, ik snap niet dat de mensen dat niet zien."

GELD Als slechts enkele voorbeelden noemt Van Ginkel de bijdragen aan Halloween, de opening van de Rademakerstraat, de braderie, Koningsdag, de intocht van Sinterklaas, de Avondvierdaagse, de kerstmarkt en kinderactiviteiten, allemaal op een of andere manier gefaciliteerd door de IJsvereniging. ,,En nog wordt er gevraagd waar het geld gebleven is, terwijl iedereen het recht heeft gehad om te zeggen: ik wil dat er een vergadering komt. Dat is nooit gebeurd."

GEEN NORMALE VERENIGING Het bestuur geeft toe: een vereniging zonder leden is een rare constructie, maar het is ook geen normale vereniging. ,,Ik heb nog nooit zo'n constructie meegemaakt," zegt Zijlstra. ,,Daarom wist de gemeente ook niet wat ze ermee aan moest," vult Van Ginkel aan. ,,We hebben nog opslag in het oude KVO-gebouw van spullen die nog steeds uitgeleend worden, zoals het springkussen en spullen voor Halloween. Die zijn eigenlijk van het dorp. Maar wij krijgen daarvoor van de gemeente een rekening. Die wordt door ons betaald, maar we krijgen ook te horen dat we eruit moeten, want jullie zijn niks meer, geen club, jullie hebben geen terrein."

OPHEFFEN Het bestuur heeft er nog over gedacht de vereniging om te zetten in een activiteitenvereniging, maar dat zouden anderen moeten doen. ,,Anders heffen we de vereniging op," zegt Van Ginkel. ,,Maar dat moet via de notaris, dat kost geld en het is zonde om het daaraan uit te geven. Dus als iemand een idee heeft en de vereniging wil overnemen..."