• Archief BDU Media

Huurwoningen van Portaal op evenemententerrein

SOESTERBERG Dertig huurwoningen verrijzen er op het voormalige evenemententerrein. De bouw begint na de zomer van 2018, de oplevering volgt een jaar later. Het project komt te bestaan uit twee- en driekamerwoningen met een maandhuur van ca 600 euro. De rolstoeltoegankelijke woningen zijn vooral bestemd voor de kleinere huishoudens.

De gemeente en de woningcorporatie hebben vorige week de grondtransactie beklonken met het zetten van de handtekeningen. ,,Er is al zeven jaar gesproken over deze plek, nu is de koopovereenkomst getekend", aldus een verheugde wethouder Janne Pijnenborg.

Ook regio-manager Dorine Lommers van Portaal is blij dat er op deze plek, aan de zijde van de marechausseekazerne, huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Het is zeker vijftien jaar geleden dat Portaal voor het laatst nieuwbouw in Soesterberg kon plegen.

Op het evenemententerrein worden door andere partijen ook nog dertig luxe huizen en vijftig 'betaalbare' koopwoningen gebouwd. Het maakt onderdeel uit van een groot aantal nieuwbouwprojecten, waarbij het inwonersaantal van Soesterberg met ongeveer de helft zal toenemen tot circa negenduizend.

In een zogenoemde prestatieafspraak hebben Soest en Portaal de ambitie om binnen Soest de komende vijf jaar in totaal 200 sociale huurwoningen te laten neerzetten. Of dat gaat lukken, hangt mede af van de beschikbaarheid (en haalbaarheid) van locaties. Wethouder Pijnenborg wil geen locaties noemen die gemeente en Portaal op het oog hebben. ,,Ze zijn nog niet hard en veel hangt af van beschikbare gronden. De marktpartijen staan weer in de rij, wij kunnen als gemeente niet de hoofdprijs betalen. Als ik locaties ga noemen, wordt de grondprijs alleen maar opgeschroefd. Sociale huurwoningen zijn vooral haalbaar als de gemeente de grond in haar bezit heeft."

BALKONS Bij flats aan de Professor Lorentzlaan en de Simon Stevinlaan wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid van de balkons. Bij een steekproef bleek dat een aantal niet aan de nieuwe kwaliteitsnorm voldoen.

Het gaat om de balkons van vijf adressen. De bewoners is meegedeeld dat ze hun balkons met maximaal 150 kilogram per vierkante meter mogen belasten. Volgens een woordvoerder van de woningcorporatie hebben de betreffende bewoners daar rustig op gereageerd.

Op 37 andere adressen in dezelfde flats vindt onderzoek plaats naar de kwaliteit van de balkons. Het gaat om de Professor Lorentzlaan 101-179 en de Simon Stevinlaan 50-80. De gemeente treedt op als toezichthouder, net als eerder bij acht flatgebouwen in Soest gebeurde. Daar bleek de kwaliteit op orde te zijn en waren geen nadere maatregelen nodig.