• Deze plek, ten oosten van Sportboulevard de Eng, heeft van het college de voorkeur als het gaat om de locatie voor een nieuwe sporthal.

    Archief BDUmedia/Hans Veltmeijer

Hoge kosten voor nieuwe sporthal schrikken af

SOEST De oppositiepartijen zijn zich wel twee hoedjes geschrokken over de veel hogere kosten voor een nieuwe sporthal. Die vallen met ruim 6 miljoen euro bijna twee keer zo hoog uit als het vorige college voorspiegelde.

Johan van Beek

Goed beschouwd is dat pijnlijk voor met name Soest2002 en CDA, twee oppositiepartijen die nu een slag om de arm willen houden als het gaat om de nieuwbouw. Het waren immers de wethouders Janne Pijnenborg (Soest2002) en Jannelies van Berkel (CDA) die in de vorige raadsperiode de bouw van een nieuwe sporthal op de kaart zette. Er werd toen uitgegaan van stichtingskosten van rond de 3,5 miljoen euro.

NIET REËEL Volgens de huidige wethouder van sport, Harrie Dijkhuizen (CU/SGP), is dat bedrag niet reëel. ,,Het is niet leuk om te zeggen, en ik doe dat ook maar één keer, maar er is in de vorige periode niet met actuele cijfers gerekend. Door actualisatie kom je op een veel hoger bedrag. Het is allemaal veel duurder geworden door de hogere bouwkosten en wettelijk moet je tegenwoordig aan veel duurzaamheidseisen voldoen. Die hebben ook invloed op de prijs."

HAALBAARHEIDSONDERZOEK Dat de kosten nu zo hoog uitvallen, heeft niets te maken met de locatie die het college en de coalitiepartijen voor ogen hebben: tussen Sportboulevard de Eng en de Soester Engweg. De eerstvolgende stap is een haalbaarheidsonderzoek, waarbij niet alleen financiële en technische aspecten aan de orde komen. Er worden ook werkgroepen geformeerd met sportclubs en omwonenden, zodat hun belangen ook zwaar kunnen worden meegewogen. Tijdens de bouw zal enige vorm van overlast niet uit te sluiten zijn, maar de gemeente wil het zo regelen dat er daarna geen hinder is voor de buurt.

TIME-OUT De oppositie leek door de formulering van het raadsvoorstel op het verkeerde been te zijn gezet. Soest2002 drong donderdagavond aan op een 'time-out'. En werd gesteund door Burgerbelangen dat riep dat er nu alleen nog maar een onderzoek mag komen. ,,Dat is ook het enige waarom dit voorstel vraagt", bracht burgemeester Rob Metz eindelijk duidelijkheid. ,,De uitwerking komt later pas."

Het gaat er nu alleen om te kiezen uit twee locaties (ten noorden of ten oosten van Sportboulevard de Eng) waarvan de haalbaarheid verder kan worden onderzocht. De raad wordt er tussentijds bij betrokken en krijgt pas na alle onderzoeken een voorstel voorgelegd waarom het gaat om de bouw en het bijbehorende krediet. Dijkhuizen legt dan ook de financiering uit.

POLITIEK PIJN Burgerbelangen vreest dat de OZB omhoog zal moeten; een groot deel van de oppositie houdt de adem in. Voor Soest2002 en CDA is het toch al geen prettig item. Zij werden anderhalf jaar teruggefloten door Overhees, waar volgens hen de sporthal moest komen. Debet daaraan was met name GGS dat daar tijdens de daaropvolgende verkiezingen munt uit sloeg en de grootste werd. Er zit dus ook politieke pijn in dit dossier, maar de coalitie zal donderdag ongetwijfeld instemmen met het gevraagde haalbaarheidsonderzoek.