• Bert Krijger: ,,Meedoen aan de enquête brengt geen verplichtingen met zich mee en het maar enkele minuten. -

    Martin Huizenga

Hoeders van de Eempolder

SOEST Eemland300. Natuurmonumenten nodigde 300 betrokken 'boeren, burgers en buitenlui' vorig jaar uit om ideeën te vergaren. Zij willen het nationaal landschap Arkenheem-Eemland behouden in een vorm, die rendabel is voor de daar boerende boeren. Echter, omliggende gemeenten laten begerig hun ogen vallen op de polder met plannen als Omgevingswet en Regio Ruimte Visie Amersfoort en omstreken (RRV). Zij gaan voor woningbouw.

Martin Huizenga

In de afgelopen decennia is al regelmatig fors geknabbeld aan dit gebied. Huizen bouwde zijn Huizermaat, Blaricum De Bijvanck, Eemnes ging over de A27 bouwen, in Baarn is de Eem de grens, In Soest was er politieke winst voor 'handen af van de polder', Amersfoort at Hoogland(erveen) op en deze uitbreiding heeft op een kilometertje de zuidelijke expansie van Bunschoten/ Spakenburg benaderd. Wat blijft over om te bouwen in de regiovisie? In eerste instantie komt Soest in aanmerking vanaf de bebouwde kom tot de spoordijk Baarn-Amersfoort.

OMGEVINGSWET Soest probeert de boot af te houden. Maar de vraag is of de besluitvorming voor het bouwen buiten de rode contouren nog bij de huidige gemeenteraad ligt, omdat de Omgevingswet hogere besluitorganen toelaat en de oude raad in december 2017 al met de RRV instemde. Daarnaast zijn de grote bouwers, verenigd in Neprom, al voorbereid met hun plannen: 'De vernieuwing van het wonen, werken en winkelen. Ruimte maken voor het nationale geluk.' Te lezen op: Neprom.nl. Natuurmonumenten heeft, met een vooruitziende blik, land in de polder gekocht. Als een soort buffer, een doorlopende strook van het randmeer naar Amersfoort, soms aan de ene kant, soms aan de andere kant van de Eem.

PASSEND GEBRUIK Op 25 juni laten de vorig jaar gevormde werkgroepen van Natuurmonumenten met ieder hun eigen idee in een presentatie hun aanpak zien. Allemaal vanuit creatieve en gemotiveerde personen die zich willen inzetten voor behoud en passend gebruik. Bert Krijger is één van de voortrekkers van de werkgroep 'Coöperatie'. Hun basisvraag is of personen uit de regio zich willen verbinden met de boeren en hun lokale producten.

,,We vonden een pracht voorbeeld. Zie bb4food.nl. We willen een groep om ons heen verzamelen en hebben een enquête uitstaan. Peilen wat de inwoners van de regio daarvan vinden, zijn ze bereid om te investeren en in welke vorm?" Tot 25 juni is het alleen nog mogelijk om via internet de vragenlijst in te vullen: http://nl.surveymonkey/r/VTFYZBD

Krijger: ,,Geen verplichtingen en het kost enkele minuten. De resultaten zijn niet tot een natuurlijk persoon te herleiden. Met de uitkomst gaan we gericht plannen maken. Er wordt gevraagd om de samenwerking van de regioburgers en de buitenlui met de boeren in te vullen. In hoeverre en voor welke tegenprestatie wilt u meewerken?" Dat kan door een bedrag per jaar te doneren of producten regelmatig af te nemen of investeren in een boerderij voor dividend, helemaal of deels in producten.