• Een van de sprekers op de themaochtenden was Rene van Hal.

    Archief Eempers

Toekomst van 'geschiedenis' onzeker

SOESTERBERG Het was een onverwachte mededeling die Jan de Mos kreeg van sociaal makelaar Odile Bekkering namens Balans: de welzijnsorganisatie stopt per 1 januari de financiering van de themaochtenden in Soesterberg. Het is een gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen die niet alleen Balans, maar bijvoorbeeld ook de Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) treffen.

Volgens directeur Jan Buijze is daarom eerst gekeken van welke te organiseren activiteiten bewonersgroepen 'zoveel mogelijk zelf het eigenaarschap kunnen nemen'. Dat geldt in de optiek van Balans ook voor de organisatie van de themaochtenden.

ZELFSTANDIG ,,Ik heb vorig jaar al tegen de gemeente gezegd: als dat een zelfstandige club kan worden, dan vind ik dat ze het zelf kunnen regelen en met jullie een afspraak moeten maken over de financiering. Ik heb ook gezegd: totdat het geregeld is, blijft Balans de huur voor hen betalen. Dus zolang het kon, is dit ook gebeurd. Dat klopt eigenlijk niet want het is niet echt een welzijnsactiviteit. De organisatie profileert zich ook niet als deel van Balans. Er staat nergens een logootje van ons bij, ze zijn volledig zelfstandig." Buijze veronderstelt dat de bezoekers draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld 1,50 per keer zelf te betalen. ,,Het is niet een armoedig clubje."

BEZUINIGEN Bij de aangekondigde sluiting als dorpshuis van de Linde per 1 januari in verband met de huisvesting van de Carolusschool is de lijn getrokken om de subsidie te stoppen. Buijze: ,,Dat wij straks moeten bezuinigen heeft gevolgen voor andere clubs." Hij vermoedt dat de gemeente met nog meer voorstellen gaat komen voor clubs die zichzelf moeten kunnen bedruipen. Daarom zou het volgens hem oneerlijk zijn als Balans door het stoppen van de subsidie voor de themaochtenden in een kwaad daglicht komt te staan. ,,We verdienen geen verwijt, sterker nog: wij hebben een jaar lang betaald, terwijl dat eigenlijk niet ons pakkie-an was."

KOFFIEGROEP De maandelijkse themaochtenden zijn twee jaar geleden op initiatief van Gerrit van Rheenen en Theo Abbenhuis als een activiteit van de stichting Balans ontstaan vanuit de wekelijkse bijeenkomsten van de koffiegroep in het in 2017 geopende dorpshuis De Linde. Hiervoor worden eens per maand de zalen van De Linde gebruikt vanwege de toeloop. Het succes van de ochtenden is volgens coördinator Jan de Mos ook de laagdrempelige inloop, geen aanmelding, gratis toegang. Gemiddeld zijn er per lezing vijftig bezoekers.

LAAGDREMPELIGHEID De Mos: ,,We denken na over de nieuwe situatie. Gaan we door of stoppen we ermee? Als we doorgaan moet het los van de koffiegroep, op een ander dagdeel. Hoe gaan we het financieren, in welke ruimte? Moet er toegang geheven worden, wat betekent dat voor de toeloop? Als je voor al die activiteiten geld moet gaan vragen neemt de laagdrempeligheid af en daarmee de animo bij de vrijwilligers om nog wat te ondernemen. "

Er is een lichtpuntje: mogelijk dat voor de themaochtenden een beroep kan worden gedaan op subsidie uit de pot van Burgerinitiatieven. Dat gaan de organisatoren nu bekijken.