• Het inleveren van wapens door de Duitsers komt aan de orde in de lezing die Johan de Kruijf op woensdag 25 september houdt.

    Archief Eempers

Nieuw seizoen boordevol met thema's

SOESTERBERG Het initiatief dat Theo Abbenhuis, Jan de Mos en Gerrit van Rheenen in januari 2018 begonnen met het organiseren van themaochtend in Soesterberg is zo'n succes gebleken dat deze maand het tweede seizoen van start gaat.

Jan van Steendelaar

Johan de Kruijff, lid van de Historische Vereniging Leusden, is op woensdag 25 september te gast in dorpshuis De Linde. Zijn onderwerp: het schijnvliegveld dat bij Woudenberg werd aangelegd om de aandacht van geallieerden van het echte vliegveld af te leiden en te voorkomen dat dit gebombardeerd zou worden, en de afmars van de Duitsers op de Leusderhei waar ze hun wapens moesten inleveren.

Het bestaan van het schijnvliegveld tegenover pannenkoekenhuis Bergzicht (vroeger de bekende uitspanning Aart Jansen) aan de Treekerweg is niet algemeen bekend. Het werd in 1940 aangelegd. Het bestond uit een (schijn)startbaan met een lengte van 1.000 meter met een verlichte bewegende lorrie. Vooral door deze verlichting moest het nepveld de aandacht van het verduisterde vliegveld Soesterberg afleiden, net als de V-vormige namaakstartbaan met houten vliegtuigen. Houten barakken versterkten de indruk van een echt vliegveld.

Onder het motto 'een bakkie, een praatje en een plaatje' komen op woensdagmorgen al een paar jaar inwoners van Soesterberg bij elkaar op een koffieochtend. Eerst in Soesterdal aan de Rademakerstraat met vrijwilligers van Stichting Balans, sinds Soesterdal werd opgeheven in dorpshuis De Linde. ,,In die bijeenkomsten kwamen en komen vaak verhalen uit het verleden ter sprake en er werden afbeeldingen bij getoond. Theo Abbenhuis neemt nog wel eens zijn laptop mee met plaatjes die hij overal vandaan plukt", zegt Jan de Mos.

VEEL WERK Later ontstond het idee voor een meer gestructureerde in plaats van een ad hoc aanpak. In die tijd was ook nog een afdeling van de Historische Verenighing in Soesterberg actief, maar die werd opgeheven. ,,De sjeu was er een beetje uit," zegt De Mos. ,,Het was heel veel werk wat we deden. Veel voorbereiden en we moesten ook zondags open zijn. Door de verhuizing kwam steeds meer werk op de overige leden neer en op een gegeven moment vonden we 't mooi geweest."

Drie leden van de koffiegroep besloten samen de themaochtenden op touw te zetten. In januari 2018 was de eerste en sindsdien is er elke laatste woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode, een bijeenkomst met een spreker. De Mos: ,,Van het begin af hebben we gezegd: het moet wel interactief zijn, de mensen moeten met hun eigen verhaal komen. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Dat hangt ook een beetje van de spreker af." De Rademakerstraat was het eerste onderwerp. ,,Dat was gemakkelijk. Iedereen kent de straat, je laat beelden zien van toen en nu en dan komen de verhalen vanzelf los.

Het blijkt dat er genoeg onderwerpen zijn, zoals Verdwenen Soesterberg door René van Hal; Cor Sukking met Bijzonder Soesterberg; Wim de Kam deed de Paltz, Gert Lamers de Piramide van Austerlitz, en Gerrit van Rheenen Ons Belang, waar veel mensen van heinde en ver op afkwamen. Gemiddeld komen er zo'n veertig belangstellenden. Een uitzondering was de bijdrage van oud-militair Kevin Berns, een Amerikaan die na het vertrek van het 32nd Tactical Fighter squadron op Camp New Amsterdam op de Vliegbasis Soesterberg niet naar Amerika terugging maar in het dorp bleef wonen. Die lezing moest wegens succes herhaald worden. In totaal kwamen er beide keren ruim honderd mensen."

Het nieuwe seizoen staat nu voor de deur en het is qua onderwerpen al 'volgeboekt'.