• Johan van Beek
  • Johan van Beek

Het Griftland College gaat duurzaam

SOEST Het Griftland College is als eerste school voor voortgezet onderwijs in de regio gestart met afvalscheiding. Met hulp van de leerlingenraad loopt er een nu al succesvolle pilot, waarbij alle brugklasleerlingen en medewerkers hun afval scheiden. Het Griftland werkt hierin nauw samen met het Baarnse bedrijf Stop Mijn Afval, dat de Baarnse basisscholen al mee had gekregen in haar missie van afvalscheiding, afvalvermindering en educatie, met als uiteindelijke doel een Afvalvrije School. Naast de in 2015 geïnstalleerde 695 zonnepanelen op het dak van het Griftland, is afvalscheiding weer een belangrijke stap in het verder verduurzamen van de school.

Het afval scheiden is gestart in de brugklasaula, waar alle brugklasleerlingen van de school pauzeren, en de personeelskamer. Circa de helft van de nieuwe brugklassers had op de basisschool in Baarn al geleerd afval te scheiden. Ook basisscholen in Soest zijn hier nu mee bezig. Daardoor waren veel kinderen al gewend in plaats van pakjes en zakjes een broodtrommel en een dopper te gebruiken. En wat blijkt? In de afgelopen maand bedroeg de hoeveelheid afval in de brugklasaula nog maar 1/6 van de hoeveelheid van dezelfde periode in vorig cursusjaar!

In september is gemeten hoeveel afval er was van elke soort. De school gaat nu de fase van het gescheiden afvoeren in. De gemeente Soest is bereid om vanaf oktober het PMD-afval kosteloos bij de school op te halen. Dat is niet alleen duurzaam maar levert ook een flinke kostenbesparing op.

Voor de biologielokalen op het Griftland zijn vaste gft-bakken besteld voor de moestuintjes die voor dit vak bij de school komen. De kringloop is rond: planten voor de biologielessen groeien in de tuinen op compost van het gft-afval.

Papier werd al grotendeels gescheiden afgevoerd. Om dit nog efficiënter te doen, komen in alle lokalen van de school papierbakken.

Afvalscheiding, afvalvermindering en afvaleducatie: praktische uitwerkingen van drie van de tien beloftes die het Griftland College doet aan zijn leerlingen: 'we bereiden je voor op de toekomst', 'we staan open voor vernieuwing' en 'wij leren samen'.