• Twee- tot drieduizend Amerikaanse militairen woonden met hun gezinnen in Soesterberg. Kevin Burns (met microfoon) bleef hier.

    Eempers

Herinneringen aan Amerikanen

SOESTERBERG In de periode 1954-1994, toen in de tijd van de Koude Oorlog het Amerikaanse luchtmachtsquadron op Soesterberg was gelegerd, zijn in de omgeving van de vliegbasis meer dan eens verdachte auto's met Oost-Europese kentekens gesignaleerd.

Jan van Steendelaar

Dat was het geval onder meer op de Batenburgweg en nabij de spottersheuvel. Het waren spionageauto's, in de meeste gevallen vol met elektronica, bedoeld voor het afluisteren van het berichtenverkeer op en met de basis.

Deze informatie kwam naar voren tijdens de drukbezochte themaochtend in dorpshuis De Linde met als onderwerp The Wolfhounds. De Wolfhound was de mascotte van eerste het squadron op Soesterberg. Nog niet het 32 squadron, want toen de Amsterdamse burgemeester d'Ailly in 1954 Camp New Amsterdam opende was het de basis van het 512 squadron. Een jaar later werd dit het 32 squadron dat tot z'n vertrek in 1994 Soesterberg als thuisbasis had. Het beeld van de hond Gomer, de destijds levende mascotte van het squadron, is bewaard gebleven in het Nationaal Militair Museum.

SEKSSYMBOOL Op het hoogtepunt van de Amerikaanse periode in Soesterberg woonden er zo'n drieduizend militairen met hun gezinnen. Volgens Kevin Burns, spreker op de themaochtend en één van de weinigen die niet terugkeerde, maar in Soesterberg bleef, waren de reacties op de website die hij bijhield dat velen Nederland misten en graag terug wilden. Ze misten bijvoorbeeld ook het café The Spitfire met de hond Apollo. Voor hen die nog steeds de beste herinneringen aan Soesterberg bewaren, is er een lichtpuntje: in september is er een reünie van The Wolfhounds. Misschien dat er dan wel een beroemde Amerikaan optreedt, want in 1957 ging dat mis. Filmster en sekssymbool Jane Mansfield zou in de pingpongclub optreden, maar daar is ze nooit geweest: een piloot had haar meegenomen naar Amsterdam.

VROUWENVREDESKAMP Wat de Amerikanen ook is bijgebleven zijn de protesten bij de vliegbasis tegen de opslag van kernwapens. ,,Dat was in de tijd van de flower power-beweging. Wij noemden die protesten 'een Nederlands dagje uit'. Ook het vrouwenvredeskamp vonden ze een bijzonder fenomeen. Het heeft vier maanden bestaan aan de voet van het Soester Hoogt voordat het werd ontruimd. Veel van de gebouwen op de basis zijn verdwenen of hebben een andere bestemming gekregen. Dat laatste geldt ook voor de destijds door Nederlanders bemande verkeerstoren. ,,Jammer dat binnen alles is gesloopt", zei Burns.

FINANCIERING MONUMENT Ten slotte deelde Carel Bense mee dat voor het in het Vliegdekpark op te richten monument nog een bedrag van 20.000 euro ontbreekt. Hij hoopt dat door subsidies en particuliere bijdagen dit snel bij elkaar gebracht wordt zodat in 2020 onthuld kan worden.