• Herenboeren Soest vraagt de gemeente om steun.

    Herenboeren

Herenboeren Soest dient burgerinitiatief in

SOEST Komende week dient Herenboeren Soest een burgerinitiatief in bij de gemeente Soest. Met dit burgerinitiatief komt de Herenboerderij in Soest op de agenda van de gemeenteraad. Doel hiervan is dat de gemeenteraad zich uitspreekt over (de wenselijkheid van) een Herenboerderij in Soest.

Henk Vroom, voorzitter Herenboeren Soest: ,,We vragen de gemeente dus ons te steunen bij het verwezenlijken van een Herenboerderij. Geen materiële of financiële steun, maar de bereidheid om mee te denken en te gunnen."

De naam Herenboeren duidt op de werkwijze in vroeger eeuwen: een herenboer liet knechten voor zich werken. De moderne herenboer laat ook iemand voor zich werken, samen met de andere leden van de coöperatie. Die boer(in) werkt op een stuk land van ongeveer 20 hectare en is in loondienst bij de coöperatie. De leden daarvan hebben zeggenschap over de manier waarop de gewassen geteeld en het vee gehouden wordt. Doordat er geen tussenstappen meer zijn (groot- en detailhandel), weten de leden dus precies hoe het voedsel op hun bord tot stand is gekomen. Aan het kweken van de gewassen en het houden van het vee komen geen of zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te pas.

Wie ook vindt dat Soest een Herenboerderij verdient kan het burgerinitiatief steunen op de website van Herenboeren Soest: www.soest.herenboeren.nl. Het gaat om Soester burgers van 14 jaar of ouder.