• In maart werd een protestmars gehouden tegen woningbouwplannen in het gebied van de Oude Tempel.

    Eempers

Heet avondje over Oude Tempel

SOESTERBERG Het belooft donderdag een heet avondje te worden in de Ceciliakapel, van Kontakt der Kontinenten. Daar gaan vanaf 19:30 uur wethouder Nermina Kundic en ambtenaren in gesprek met inwoners van Soesterberg over de omstreden plannen voor woningbouw op het landgoed De Oude Tempel.

Jan van Steendelaar

Het ziet ernaar uit dat tussen beide partijen een harde confrontatie ontstaat. Immers, de gemeente houdt vast aan het plan terwijl de tegenstanders er direct van af willen.

De gemeente vindt dat ze sterk staat. ,,Omdat de Raad van State bebouwing op deze plek goedkeurt en ook de gemeenteraad dat onlangs opnieuw heeft bevestigd." Wethouder Kundic heeft dan ook op voorhand laten weten dat ze niet met mensen in gesprek kan over het afblazen van woningbouw op de locatie Oude Tempel. Ze schuwt het gesprek over de zorgen en wensen van de tegenstanders niet, maar kan niet garanderen dat er voor alles een oplossing is.

,,We hebben al lang geleden afspraken gemaakt met de inwoners van Soesterberg over de groei van het dorp. Enerzijds om Soesterbergers zelf een woning te kunnen bieden, anderzijds ook om extra inwoners aan te trekken zodat er meer winkels komen, en onderwijs, zorg en verenigingen kunnen blijven bestaan." Afblazen van woningbouw is voor de wethouder geen punt van discussie, wel om in de uitwerking van bijvoorbeeld de openbare ruimte ervoor te zorgen dat een wandeling maken of de hond uitlaten in de directe woonomgeving zo aangenaam mogelijk blijft.

De tegenstanders lijken daar geen genoegen mee te nemen. Ze hebben de messen geslepen en, zoals een inwoners zegt: ,,De wethouder kan de borst nat maken. Ik heb vijf moeilijke vragen, laat ze daar eerst maar eens antwoord op geven." Hij is niet de enige. Gezien de belangstelling voor de bijeenkomst kunnen de wethouder en de ambtenaren een spervuur van vragen verwachten van de bezoekers. Voor hen lijkt het enige antwoord daarop te zijn dat de plannen niet doorgaan, maar daartoe zegt de gemeente op voorhand niet bereid te zijn.

De gemeente wijst erop dat de Raad van State in zijn beoordeling van het bestemmingsplan heeft aangegeven dat er behoefte is aan woningbouw en dat het bosgebied achter Oude Tempel daarvoor een geschikte locatie is. Woningbouw daar maakt volgens de Raad van State geen ontoelaatbare inbreuk op de natuur. Met uitzondering van de verbeterpunten is het bestemmingsplan op alle andere onderdelen in orde.

Daarom gaat de gemeente aan de slag met de verbeterpunten die de Raad van State heeft aangegeven. Dat betekent onder meer beter vastleggen in de regels van het bestemmingsplan hoe de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand worden gehouden, versterkt en ontwikkeld, en beter verkeers- en geluidsonderzoek doen. De uitkomsten worden verwerkt in het bestemmingsplan dat het college dit najaar wil voorleggen aan de raad. Na vaststelling door de gemeenteraad beoordeelt de Raad van State of het vernieuwde plan conform de door de hem geëiste verbeteringen is en het alsnog in totaliteit goedgekeurd kan worden.