• Gemeente Soest

Groen licht voor woningbouw in Soesterberg-Noord

SOESTERBERG Door een uitspraak van de Raad van State is een eind gekomen aan de juridische onduidelijkheid over de transformatie van het woon-werkgebied in het bestemmingsplan Soesterberg-Noord, onderdeel van het Masterplan. Wethouder Janne Pijnenborg is er verheugd over: ,,Na drie intensieve jaren van overleg, experimenteren, invullen en aanpassen ligt er nu een gedegen juridische basis. We mogen een prachtige nieuwe woonwijk langs de Veldmaarschalk Montgomeryweg en Postweg aanleggen."

Deze woonwijk verbindt het nieuwe Dorpshart, via het Vliegdekpark met de Pleisterplaats, het Park Vliegbasis en het Nationaal Militair Museum. Met de uitspraak van de Raad van State is een van de laatste stappen gezet in het afronden van het Masterplan Soesterberg. ,,De veranderingen worden steeds zichtbaarder en Soesterberg blijft daarmee een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en recreëren met prachtige voorzieningen voor zorg, winkels en sport en spel," aldus de wethouder.

De transformatie van het woon-werkgebied Soesterberg-Noord start met de sloop van bedrijfspanden aan de Postweg, Batenburgweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. Na de sloop worden de percelen bebouwd met appartementen en woningen. Dit zijn hoofdzakelijk huurwoningen in het middensegment. Aan dat type huurwoningen is een gebrek in en rondom Soesterberg.

Het bestemmingsplan voor Soesterberg-Noord dat in drie jaar tijd is opgesteld, is een bijzonder plan. Het is namelijk een van de eerste bestemmingsplannen onder de Crisis en Herstelwet uit 2010. Soest heeft samen met het Rijk geëxperimenteerd met meer juridische en bestuurlijke afwegingsruimte en met een langere looptijd (en daarmee houdbaarheid) van het bestemmingsplan. Daarvoor zijn door een aanwijzing door de Tweede Kamer Soesterberg-Noord (2011) en de voormalige vliegbasis (2012) benoemd als experimenteergebied. De transformatie van Soesterberg-Noord is immers al jaren voorzien in het Masterplan Soesterberg.

Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren af te wijken van wettelijke geluidsnormen om daarmee toch ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken ondanks dat er nog geluidshinderlijke bedrijven in de omgeving gevestigd zijn. Met het bestemmingsplan wordt ook bereikt dat het woon- en leefklimaat er op vooruit gaat en voldoet aan alle milieu-eisen.

De transformatie van Soesterberg-Noord is een wens uit het Masterplan. Daarnaast is met dit bestemmingsplan ook het bouwen van woningen op de voormalige vliegbasis, grenzend aan Soesterberg-Noord, een stap dichterbij gekomen.

Afgelopen jaren zijn zes bedrijven verhuisd naar bedrijventerrein Richelleweg of elders. Daarmee is de werkgelegenheid voor Soesterberg gewaarborgd gebleven. Door de verhuizingen is veel geluidshinder verdwenen. Met name in het gebied tussen de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg (ook wel Kamer 1 genoemd) is daardoor de mogelijkheid ontstaan om actief te kunnen transformeren van bedrijven naar woningbouw.