• Joëlle Kelderman

Griftland College doet mee aan 24-uurs estafette Holland4ALS

SOEST Leerlingen en medewerkers van het Griftland College in Soest doen dit jaar mee Holland4ALS. In het Hemelvaartweekend leggen ze in estafettevorm de afstand van Groningen naar Soest af. Dat betekent 25 kilometer kanoën, 5 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 120 kilometer hardlopen. 

De leerlingen en medewerkers leggen op die manier 320 kilometer af binnen 24 uur. Per deelnemer wordt maar liefst 2,5 kilometer gekanood, 500 meter gezwommen, 90 kilometer gefietst en 12 kilometer hardgelopen. Daarnaast heeft ieder teamlid een buddy op elk onderdeel. Deze buddy neemt deel aan één activiteit, samen met de deelnemer. Op deze wijze kunnen er maar liefst 40 medewerkers en leerlingen sportief deelnemen aan deze uitdaging. De groep wordt bijgestaan door een ondersteunend team dat voor alle soorten begeleiding zorgt gedurende het evenement. 

ALS-PATIËNTEN Het Griftland College doet mee aan de 24-uurs estafette om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting zoalsJan. Deze stichting helpt ALS-patiënten aan hulpmiddelen, die het voor hen mogelijk maakt om zolang mogelijk op een comfortabele manier in de thuisomgeving te kunnen zijn.

ACTIES Er zijn al diverse acties op touw gezet die het nodige sponsorgeld hebben opgeleverd: de actiedag van het tweede leerjaar heeft 6.700 euro opgebracht en de Hunger Challenge leverde al ruim  4.000 euro op.

Het Griftland College is nog op zoek naar sponsors en doneren kan nog. Meer informatie daarover is te vinden op www.holland4als.zoalsjan.nl.