• René van Hal

Gilde viert naamdag Sint Agatha

SOEST Het Groot Gaesbeeker Gilde viert zondag 4 februari het jaarlijkse Naamfeest. De zogenoemde Sint Agatha viering begint om 10.00 uur in de HH Petrus en Pauluskerk. Daarmee wordt weer invulling gegeven aan een eeuwenoude traditie die al in de Caert (Statuten) van 1560 is vastgelegd. Thema van deze gildeviering is 'Mag ik dan bij J(j)ou ….'

Even voor 10.00 uur zal het gildekorps met in haar midden het koningspaar Martijn en Melissa van Dijk met slaande trom en hoorngeschal de kerk binnen trekken voor een viering met Gilde-eer. Celebrant is pastor Hans van de Schepop.

Naast het gildekorps zal ook het parochieel zang koor Canto Nuovo onder leiding van Paul Snoek en achter het orgel Henk de Ruig haar medewerking verlenen aan deze viering. Gezongen wordt ondermeer de Missa Brevis van Jacob de Haan. Na afloop van de viering verzorgt het gildekorps in de kerk nog een muzikale presentatie, waarna er in de Willibrorduszaal een kopje koffie of thee wordt geschonken.

Het feest wordt vanaf 15.00 uur voortgezet in het Gildehuis met een gezellige en vooral informele bijeenkomst. In het Gildehuis zijn voor jong en oud activiteiten ingericht. Tevens wordt een Gilde "proef" georganiseerd. Daarbij kunnen verschillende biertjes van De Zwarte Os worden geproefd. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met rijk belegde broodjes.

Beide feestelijke activiteiten zijn voor elke belangstellende toegankelijk en daarvoor ze ook van harte uitgenodigd. Op een eigentijdse wijze wordt weer invulling gegeven aan het patroonsfeest van St. Agatha. St. Agatha was eeuwenlang ook verbonden met Soest als gemeente zowel in Nederland als in Duitsland. Elke plaats had zo zijn verbondenheid met een heilige. De keus van Agatha als patroon zal haar basis vinden in de strijd tussen de bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland, toen ook Soest verschillende keren geplunderd is en voor een deel plat gebrand.