• Soester Courant

GGS doet onderzoek naar sporthal bij Beukendal

SOEST GGS gaat zelf een businesscase uitvoeren voor de locatie Beukendal. De fractie is ervan overtuigd dat de plek aan de Beukenlaan de beste is voor een sporthal.

GGS vindt het onbegrijpelijk dat het college en een raadsmeerderheid vasthouden aan Overhees en geen onderzoek willen doen naar de locatie van sporthal Beukendal die daar al 48 jaar in gebruik is. ,,Overhees is niet ingericht voor zo'n bovenwijkse voorziening'', benadrukt raadslid Jan Paauw. ,,We zien geen heil in de onderzoeken die het college naar zes locaties in Overhees wil gaan doen.''

GGS zal na het onderzoek een initiatief-voorstel indienen bij de gemeenteraad, vóór dat de raad toe is aan de definitieve locatiekeuze. ,,We zullen er rekening mee houden dat er op het Orlando-terrein in Overhees woningen met zorg komen, zodat de toekomstige bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen van de Vijverhof'', zegt Paauw. ,,Ook zullen we rekening houden met het bewegingsonderwijs en de tijdelijke opvang van de gebruikers van Beukendal tijdens de verbouwing of nieuwbouw.''

GGS heeft de gemeente gevraagd om ambtelijke ondersteuning bij zijn eigen Beukendal-onderzoek.