• Ivo Hutten

Gemeenteraad wil graag verder met Rob Metz

SOEST Als het aan de gemeenteraad ligt, verbindt Rob Metz zich nog eens voor vier jaar als burgemeester een Soest. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om Metz van harte aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Soest.

De raadsleden zijn - niemand uitgezonderd - van mening dat de gemeente Soest met Metz een positief ingestelde, gedreven en enthousiaste burgemeester heeft, die de afgelopen jaren in die rol is gegroeid.

Metz komt zelf ook graag in aanmerking voor een herbenoeming als burgemeester van Soest, gaf hij eerder in deze krant al aan. Hij en zijn gezin voelen zich thuis in Soest en ook de uitoefening van zijn ambt in Soest en Soesterberg bevalt hem uitstekend.

..Ik ben er dankbaar voor en ik ben blij met het uitgesproken vertrouwen, met de unanieme voordracht van de raad en hartverwarmende reacties van inwoners", aldus Metz. ,,Ik heb het hier erg naar mijn zin en ik kijk uit naar de volgende zes jaar in Soest."

De huidige benoemingsperiode van Rob Metz eindigt per 28 november 2019. De procedure loopt nu via de Commissaris van de Koning, de minister en de Koning

Ervan uitgaande dat de procedure leidt tot herbenoeming vindt de beëdiging waarschijnlijk plaats tijdens een extra openbare raadsvergadering op 28 november 2019. Rob Metz is burgemeester van Soest sinds 28 november 2013.