• Gemeente Soest

Gemeentelijke samenwerking voor begeleiding vluchteling

SOEST De gemeentes Soest, Baarn en Bunschoten werken vanaf woensdag samen in de proef 'Snel meedoen'. Hierbij begeleiden de gemeentes vluchtelingen al tijdens hun inburgering naar vrijwilligerswerk, werk, opleiding of ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vluchtelingen hierdoor veel sneller integreren en meedoen in onze samenleving. Dat meldt de gemeente Soest in een persbericht.

In de proef zorgen de gemeentes ervoor dat vluchtelingen zo snel mogelijk in een omgeving komen waar ze dagelijks met de Nederlandse taal oefenen. Namelijk op hun (vrijwilligers)werk, opleiding of in de voorbereiding op ondernemerschap. Vluchtelingenwerk ziet dat veel vluchtelingen erg gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. Maar daarbij hebben ze nog wel wat hulp nodig. En dan is het belangrijk dat de verschillende organisaties die vergunninghouders begeleiden in de inburgeringsfase met elkaar samenwerken.

De Soestse wethouder Marcel Adriani onderstreept het belang van goede samenwerking. ,,Samenleven doen we met zijn allen. Daarom willen we dat ook nieuwkomers in onze gemeente zo snel mogelijk hun plek vinden en in hun bestaan kunnen voorzien. Dat helpt om je sneller thuis te voelen." Adriani wil deze maatschappelijke opgave in gezamenlijkheid aangaan. ,,Sneller meedoen leidt voor vergunninghouders tot snellere integratie en participatie. Maar taal- en cultuurverschillen maken de begeleiding extra intensief. Samenwerking tussen de verschillende partijen die hier een rol in kunnen spelen is essentieel."

Voor toekomstige ondernemers kan de Stichting Ondernemersladder Soest grote meerwaarde hebben. Deze coöperatie van ondernemers is toegankelijk voor (startende) ondernemers in Soest. Zij zetten zich in deze pilot in om ook potentiële ondernemers met een vluchtelingenachtergrond een betere startpositie te geven.

De proef loopt tot eind volgend jaar. Daarna wordt gekeken wat succesvol was in de begeleiding van de vluchtelingen en worden geleerde lessen meegenomen naar de toekomst.

START Het startmoment van de proef werd bijgewoond door de betrokken wethouders van Baarn, Bunschoten en Soest. De belangrijke partners bij deze proef zijn Vluchtelingenwerk, Ondernemersladder Soest, ondernemers uit Baarn en Bunschoten, Welzijnsorganisaties, UAF en aanbieders van inburgering.