• Johan van Beek

Gemeente wil doorstroming Soest-Zuid aanpakken

SOEST De doorstroming van het verkeer in Soest-Zuid wordt op korte termijn beter als het aan de gemeente ligt. Nog dit jaar moeten slimme verkeerslichten, minder bussen door de Eikenlaan en openstelling van de Bartolottilaan en Foekenlaan verbetering brengen. De raad neemt naar verwachting 29 juni hierover een besluit.

Er gaan sowieso minder bussen door de Eikenlaan rijden. De busroute door Soest-Zuid wordt nog dit jaar aangepast. Vanuit Amersfoort zijn passagiers straks nog sneller op station Soest -Zuid. De bussen vanuit Amersfoort en Soesterberg zullen voortaan via de Ossendamweg naar Station Soest-Zuid gaan rijden. Hiervoor wordt een nieuwe bushalte op de Ossendamweg gemaakt, tegenover het tankstation. Twee bomen zullen ervoor moeten wijken. De bocht van de Ossendamweg naar de Eikenlaan wordt ruimer gemaakt. De oversteekplaats bij de Oude Utrechtseweg zal vervallen. In de andere richting blijven de bussen overigens wel gewoon door de Eikenlaan rijden. De nieuwe busroute zal vanaf 10 december in gebruik worden genomen. ,,Het winkelgebied blijft gewoon goed bereikbaar en we verwachten dat de verkeersveiligheid in de Eikenlaan beter wordt'', aldus wethouder Pijnenborg.

SPITSAFSLUITING In december vorig jaar gaf de gemeenteraad het college de opdracht om te onderzoeken wat het effect is als het afslagverbod naar de Bartolottilaan vanaf de Birkstraat en de spitsafsluiting bij de Foekenlaan opgeheven worden. ,,Dat onderzoek is afgerond, en wij zijn van mening dat het zinvol is deze maatregelen uit te voeren'', aldus Pijnenborg, ,,het zal meer verkeer door de wijk opleveren, maar alles wordt er ook beter bereikbaar van. Het zal de doorstroming van het verkeer zeker ten goede komen. De wegen zullen pas open gaan als deze veilig zijn ingericht. We stellen de raad voor de voorbereidingen te starten.'' Op 14 juni kunnen betrokkenen inspreken; op 22 juni zal het voorstel in de raad besproken worden en op 29 juni valt naar verwachting (eindelijk) het besluit.

MINDER VERTRAGING Nog dit jaar wil de gemeente de verkeerslichten in Soest-Zuid beter afstellen. De nieuwste technieken zullen daarvoor worden ingezet. Het gaat om de verkeerslichten Birkstraat-Vondellaan, Vondellaan-Soesterbergsestraat, Eikenlaan-Ossendamweg en Koningsweg-Nieuweweg. Eric Landman, verkeersdeskundige van de gemeente Soest: ,,Er zal een koppeling worden gemaakt tussen de verkeerslichten. Met de maatregelen voorkomen we naar verwachting 30.000 uur aan vertraging per jaar. Fietsers en openbaar vervoer gaan er niet op achteruit. Fietsers krijgen op alle kruispunten wachttijdvoorspellers. De bus krijgt straks alleen nog bij vertraging prioriteit. Op termijn zullen de verkeerslichten informatie naar weggebruikers sturen via app's. De nieuwste technieken gaan we inzetten.''

De gemeente werkt momenteel aan het Verkeersplan Soest-Zuid. De zaken worden gefaseerd aangepakt. Onder andere vanwege onduidelijkheid over de groei van het verkeer in de toekomst, wordt steeds door de gemeente bekeken wat de stand van zaken is voor de grotere langetermijn maatregelen genomen worden. De gemeente gaat nu samen met andere regiogemeenten nieuwe landelijke prognoses voor 2030 vertalen in een regionaal verkeersmodel. Als uit het nieuwe verkeersmodel blijkt dat grote maatregelen noodzakelijk zijn, wordt hier in 2018 verder meegegaan.

De verkeerslussen die afgelopen maand op vele wegen door Soest lagen, ook in Soest-Zuid, telden het verkeer. Die tellingen, die in juli op de gemeentewebsite worden gepubliceerd, worden ook meegenomen in het verkeersmodel.