• Fred P. Smith

Gemeente tekent convenant Wegh der Weegen

SOESTERBERG De Champs Elysées in Parijs, Unter den Linden in Berlijn, twee prominente straten in St. Petersburg, ze zijn allemaal afgeleid van de Wegh de Weegen die na de tachtigjarige oorlog tussen Amersfoort en Utrecht werd aangelegd.

Johan van Beek

Een extreem brede straat, beter gezegd laan met imposante bomenrijen en daarachter statige villa's en landhuizen. Wie zich belangrijk voelde en het zich kon veroorloven, mocht er zijn stulpje bouwen onder de voorwaarde dat hij een deel van de infrastructuur voor zijn rekening nam. Het buitenland was onder de indruk en volgde. Zelfs tsaar Peter deed inspiratie op in onder meer Soesterberg.

TOTAALVISIE In tegenstelling tot 'kopieën' in menige grote Europese stad heeft de provinciaalse Wegh der Weegen door de eeuwen heen veel van zijn glans, aanzien en betekenis verloren. De statige staat ten tijde van de Gouden Eeuw had is niet meer in ere te herstellen, ook al omdat de provincie de laatste decennia telkens een 'stukje' van de verbindingsweg veranderde, volgens de in 2013 opgerichte Stichting Wegh der Weegen doordat een totaalvisie ontbrak. Met het omleggen van de N237 verdwenen bovendien de Banningstraat en de Rademakerstraat 'uit beeld'. ,,Zonder totaalvisie heb je geen beleving, wij willen de eenheid herstellen", zegt Hans Voorberg, voorzitter van de Stichting Wegh der Weegen.

DOELEN Met dezelfde provincie en de gemeenten Soest, Amersfoort, Zeist en De Bilt gaat de stichting nu proberen om in elk geval de beleving terug te brengen bij de mensen die er wonen en er gebruik van maken. De zes partijen hebben een convenant ondertekend, waarin gezamenlijke doelen staan. Zoals het opstellen van een streefbeeld, een toekomstvisie hoe de oude verbindingsweg er uit zou moeten komen te zien. Het convenant en het Streefbeeld krijgen geen juridische status, maar zullen beide - beloofde wethouder Janne Pijnenborg - zorgvuldig worden meegewogen in toekomstige plannen. Afgesproken is ook dat er voortaan een vast contactpersoon bij de gemeente en provincie is bij wie de stichting te allen tijde terecht kan. Omdat openbare bestuurders nu eenmaal komen en gaan. Het streven is dat gemeenten en provincie eventuele plannen voor dit traject met elkaar én de stichting afstemmen.

STEM Omwonenden en andere belangstellenden krijgen ook een stem. Op maandag 18 september (aanvang 19.30 uur) is er in het Kontakt der Kontinenten een open gesprek over de toekomst van de Wegh der Weegen, waarbij Iedereen ideeën en suggesties mag aansjouwen. ,,Die worden tijdens een vervolgbijeenkomst in november in hapklare brokken gepresenteerd, waarna de burgers er nog een keer een klap op mogen geven", zegt Voorberg. ,,We willen kort en krachtig handelen, anders verliezen de mensen hun belangstelling."

Er zijn geen vergelijkbare voorbeelden van dit project en proces in het land. ,,Het unieke van de weg is dat de Staten van Utrecht dit majestueuze plan in de zeventiende eeuw ontwikkelden. Een 'Vecht met luxe huizen', zoiets wilden ze realiseren. Het was een megalomaan project dat Amersfoort uit het betrekkelijke isolement haalde en meer werkgelegenheid bood."

BEWUSTZIJN De stichting hoopt de beleving bij burgers, ondernemers en bestuurders aan te wakkeren. Secretaris Nico Broeders: ,,Het bewustzijn en de erkenning van de uniciteit van deze weg was er eigenlijk niet. We hebben een lange weg moeten gaan om dat te bereiken bij de overheden. De weg zou de icoon van de provincie moeten kunnen worden."

EXPERTISE Voorzitter Voorberg: ,,Het is belangrijk dat je dit ook in overleg met de burgers doet. Dat je hun belangen en expertise ter harte neemt. Dat ze er straks langs rijden en zeggen: ja, nu zie ik het."