• Roland Balik

Gemeente stelt taskforce energietransitie samen

SOEST De gemeente Soest heeft een taskforce samengesteld om een programmaplan voor de energietransitie op te stellen. In het plan moet alle zaken worden opgenomen die de gemeente de komende vijf jaar gaat uitvoeren om de transitie goed te laten verlopen. Het doel van de transitie is dat Soest en Soesterberg in 2050 CO2 neutraal zijn. 

De taskforce is opgezet aan de hand van de pijlers wonen, werken, mobiliteit en de gemeente. Voor het onderdeel 'wonen' nemen de corporaties Portaal, de Alliantie en het inwonerscollectief Energie Actief Soest zitting in de taskforce. Voor de pijler 'werken' zijn dat de Soester Zakenkring en het Bedrijvenplatform Duurzaamheid, voor 'mobiliteit' is dat een transporteur en namens de gemeente is dit wethouder Nermina Kundic. Ze laat weten trots te zijn op het feit dat er vanuit de samenleving een taskforce is gerealiseerd: „We hebben hiermee een taskforce met enthousiaste en betrokken mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de juiste keuzes gaan maken in deze transitie met aandacht voor alle verschillende belangen die er zijn."   

De komende vijf jaar wil de taskforce inwoners en bedrijven stimuleren en faciliteren bij het verduurzamen van panden, het opwekken van energie, het op termijn stoppen met het gebruik van aardgas, het opslaan van energie en het overstappen op duurzame vervoersopties. Daarom wordt ook onderzocht hoe duurzame elektriciteit kan worden opgewekt, hoe alternatieve warmtevoorzieningen kunnen worden gerealiseerd en hoe energie kan worden opgeslagen buiten de bebouwde kom.