• Eempers

Gemeente houdt vast aan woningbouw ondanks bezwaren bewoners

SOEST Wethouder Nermina Kundic wil namens het college van burgemeester en wethouders in gesprek met omwonenden van de Oude Tempel in Soesterberg. Aanleiding is hiervoor het oordeel van de Raad van State, die aanpassingen eiste op het bestemmingsplan voor het gebied, maar ook de vele protesten van bewoners op het plan om woningen te gaan bouwen bij de Oude Tempel.

De gemeente wil woningen gaan bouwen op het groengebied achter landgoed Oude Tempel, maar niet alle bewoners zijn het hiermee eens. Het bestemmingsplan is al sinds 2005 in ontwikkeling. Uiteindelijk konden bewoners bezwaarschriften indienen en daar zijn verschillende verbeterpunten uit gekomen, daar moet de gemeente mee aan de slag. Toch zijn er nog steeds bezwaren. ,,Vanuit de gemeente hebben we begrip voor de impact die woningbouwplannen bij de Oude Tempel hebben op de omgeving, maar als we kijken naar de belangen van het voorzieningenniveau en de woningbehoefte in Soesterberg en de natuur in brede zin, dan houdt het college van burgemeester en wethouders toch vast aan nieuwe woningen op de locatie Oude Tempel", legt de gemeente uit. 

INFORMATIEBIJEENKOMST De gemeente heeft wel besloten om op 27 juni een informatiebijeenkomst te organiseren. ,,Tijdens een inloopbijeenkomst kunnen bewoners in gesprek met mij en met de medewerkers die over verschillende onderwerpen gaan zoals verkeer, groen, cultuurhistorie en geluid. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat alle vragen aan bod komen en er genoeg aandacht is voor ieders persoonlijke situatie", zo laat wethouder Kundic weten.