• Ronald Kersten fotografie

Gemeente en Overhees in impasse over sporthal

SOEST Er is sprake van een impasse tussen de gemeente Soest en in elk geval meer dan duizend huishoudens van Overhees. De beoogde locatie in de wijk voor een nieuwe sporthal staat als een onneembare vesting tussen de twee partijen in. Dat bleek wederom tijdens de informatieavond over dit (pijn)dossier.

Johan van Beek

Het college van Soest heeft zijn stellingen ingenomen en Overhees op zijn beurt weet van geen wijken. Dat de verklaringen van de gemeente vorige week niet bepaald met elkaar in harmonie waren, plaveit ook al geen weg naar een aanvaardbaar compromis. Wethouder Janne Pijnenborg begon met zich te verontschuldigen voor het feit dat de bewoners in het eerste stadium niet bij de locatiekeuze zijn betrokken en dat niet alle aspecten in de eerste onderzoeken zijn meegenomen. Drie kwartier later vielen veel van de ca 220 bezoekers bijkans van hun stoel.

WORKSHOPS De gemeente gaat workshops houden om alle argumenten voor en tegen de zes optionele locaties op een rij te zetten. "Als u geen sporthal in Overhees wil, heeft het geen zin om mee te doen", verkondigde gespreksleider Arjan Kaashoek namens de gemeente. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Henk Koster van buurtcomite MAVO Soest. "Wij hebben niet gezegd dat we tegen partiicpatie zijn, we willen meepraten. De gemeente voldoet niet aan de normen van participatie, maar heeft wel haar mond vol er van."

Volgens Koster is de gemeente de weg kwijt geraakt toen ze de zes zeer omstreden locaties in Overhees aanstipte. "De kinderboerderij, de Boerenstreek, Orlando, houd toch op!" Kaashoek counterde met de opmerking dat er ook mensen kunnen zijn, die vóór een hal in Overhees zijn. "Nou mensen, als u vóór bent, sta dan maar op", luidde de voorzet van Koster."'Nee", verdeddigde Kaashoek, "met zoveel tegenstander hier is het voor die mensen niet makkelijk om op te staan, dat gaan we niet doen."

NAJAAR Als het aan MAVO Soest ligt, wordt de besluitvorming over de locatie voor een sporthal over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 getild. Dat is aan de gemeenteraad om te bepalen, gaf wethouder Pijnenborg als respons, maar het college gaat in de tussentijd gewoon door met haar onderzoeken. Vooralsnog is het de bedoeling dat de raad in het najaar de knoop doorhakt.

Veel bewoners keerden na de informatieavond met vragen naar huis. Dat komt mede doordat de gemeente nauwelijsk duidelijkheid bood over de achterliggende financiële overwegingen.

De sportsector heeft z'n taakstelling van 500.000 euro nog lang niet gehaald. Er kan verder bezuinigd worden door de verouderde Beukendal (elders) te herbouwen en vervolgens de sportzalen van Willaert, Orlando en aan de Paulus Potterlaan af te stoten. De overgebleven hallen en zalen zijn dan overdag en 's avonds goed bezet en de gemeente (sport) bespaart structureel kosten. Dat Soest eenmalig kan cashen als ze de grond van Beukendal verkoopt, snapt iedereen. Op vragen hieromtrent ontkende wethouder Pijnenborg in alle toonaarden dat er al contacten zouden zijn (geweest) met projectontwikkelaars.

VOLGROEID De bezwaren stapelden zich op. "Mijn kinderen zijn hier opgegroeid en volwassen geworden, de wijk ook. Överhees is volgroeid", zei een vrouw. Een man: "Drie locaties zijn natuur, op twee locaties spelen nu kinderen, over Orlando heb ik het maar niet. Ik stel voor dat u de hal op Raadhuisplein 1 bouwt."